Başında B olan 14 harfli 205 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde B harfi olan kelimeler listesine ya da sonu B harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında B bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BARBUNYAGİLLER

 1. [isim] Dikenli yüzgeçliler alt takımına giren, vücutları iri pullarla kaplı, barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya

BALTALAYICILIK

 1. [isim] Baltalama işini yapma işi, sabotajcılık

BAĞIŞLAYIVERME

 1. [isim] Bağışlayıvermek işi

BAŞGARDİYANLIK

 1. [isim] Başgardiyan olma durumu
 2. Başgardiyanın görevi

BİLİNEMEZCİLİK

 1. [isim] Bilginin bağıntılı olduğuna ve bundan dolayı salt olmadığına inanan öğreti
 2. Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğreti, laedriye, agnostisizm

BENZEYİŞSİZLİK

 1. [isim] Benzeşmeme durumu
  • "O kadar çok değişiklik, o kadar büyük bir eskiden ayrılık ve benzeyişsizlik var." (Çetin Altan)

BOĞUMLANABİLME

 1. [isim] Boğumlanabilmek işi

BULAŞTIRABİLME

 1. [isim] Bulaştırabilmek işi

BENEKLENEBİLME

 1. [isim] Beneklenebilmek işi

BİLGİLENDİRMEK

 1. [-i] Bir konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak, haberdar etmek

BULUNDURABİLME

 1. [isim] Bulundurabilmek işi

BİÇİMLENEBİLME

 1. [isim] Biçimlenebilmek işi

BİNDİRİLEBİLME

 1. [isim] Bindirilebilmek işi

BULUTLANABİLME

 1. [isim] Bulutlanabilmek işi

BENGİLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bengileşmesini sağlamak

BAĞDAŞIKLAŞMAK

 1. [nsz] Aynı özelliği göstermek, homojen duruma gelmek

BAYRAKLAŞTIRMA

 1. [isim] Bayraklaştırmak durumu

BÜTÜNLEYİCİLİK

 1. [isim] Bütünleyici olma durumu

BAKTERİYOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bakteri bilimi ile ilgili

BENZETİLEBİLME

 1. [isim] Benzetilebilmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü