Asfaltlatabilme

  1. [isim] Asfaltlatabilmek işi

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Asfaltlatabilme kelimesi baş harfi a son harfi e olan bir kelime.Başında a sonunda e olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi s , üçüncü harfi f , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi t , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi a , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e . Başı a sonu e olan 15 harfli kelime.