Antisemitistlik

  1. [isim] Antisemitist olma durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Antisemitistlik kelimesi baş harfi a son harfi k olan bir kelime.Başında a sonunda k olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi s , altıncı harfi e , yedinci harfi m , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi s , onikinci harfi t , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k . Başı a sonu k olan 15 harfli kelime.