Antipatikleşmek

  1. [nsz] Sevimsizleşmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Antipatikleşmek kelimesi baş harfi a son harfi k olan bir kelime.Başında a sonunda k olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi p , altıncı harfi a , yedinci harfi t , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi l , onbirinci harfi e , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k . Başı a sonu k olan 15 harfli kelime.