Antikomünistlik

  1. [isim] Antikomünist olma durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Antikomünistlik kelimesi baş harfi a son harfi k olan bir kelime.Başında a sonunda k olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi k , altıncı harfi o , yedinci harfi m , sekizinci harfi ü , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi i , onbirinci harfi s , onikinci harfi t , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k . Başı a sonu k olan 15 harfli kelime.