Antiemperyalist

Kelime Kökeni : Fransızca

  1. [sıfat] Emperyalizme karşı olan

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Antiemperyalist kelimesi baş harfi a son harfi t olan bir kelime.Başında a sonunda t olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi e , altıncı harfi m , yedinci harfi p , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi y , onbirinci harfi a , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi s , onbeşinci harfi t . Başı a sonu t olan 15 harfli kelime.