Anlayışsızlaşma

  1. [isim] Anlayışsızlaşmak işi

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Anlayışsızlaşma kelimesi baş harfi a son harfi a olan bir kelime.Başında a sonunda a olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi l , dördüncü harfi a , beşinci harfi y , altıncı harfi ı , yedinci harfi ş , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi z , onbirinci harfi l , onikinci harfi a , onüçüncü harfi ş , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a . Başı a sonu a olan 15 harfli kelime.