Başında AN olan 7 harfli 67 kelime var. AN ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde AN olan kelimeler listesine ya da sonu AN ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında AN bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANKİLOZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması

ANDANTE

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [zarf] Adacyo ile andantino arası, yarı yavaş bir biçimde (çalınmak)

ANAGRAM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir kelimedeki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen kelime
  • "Bakla kelimesinin anagramı ablaktır."

ANİMİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlıcılık

ANTALYA
...
ANITSAL

 1. [sıfat] Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevi
 2. Görkemli

ANOMALİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sapaklık

ANSAMBL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Topluluk

ANKETÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Anketçi

ANADOLU
...
ANIKLIK

 1. [isim] Uyanıklık

ANTETLİ

 1. [sıfat] Başlıklı

ANTİTEZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Karşı sav
  • "Bu, tam bir antitezdir, iddia ettiğiniz gibi sentez değildir." (Peyami Safa)

ANLAMAK

 1. [-i] Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak
  • "Babasının niçin bu kasabayı çok sevdiğini Nevin bir türlü anlayamamıştı." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek
 3. Sorup öğrenmek
  • "Dışarıdaki gürültünün sebebini anlayıver."
 4. Doğru ve yerinde bulmak
  • "Hani bunu anladık ama!"
 5. Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek
  • "Kabul etmeyeceğini ben daha o gün anlamıştım." (Mithat Cemal Kuntay)
 6. [-den] Bir şey hakkında bilgisi bulunmak
  • "Biz de onun kadar bu işten anlarız." (Haldun Taner)
 7. [-den] İyilik görmek, yararlanmak
  • "Bu ilaçtan hiçbir şey anlamadım."
 8. Sahip olmayı istemek, dileğinin yerine getirilmesini istemek
  • "Yediğinden biz de anlayalım."

ANLAYIŞ

 1. [isim] Anlama işi veya biçimi, telakki
  • "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı." (Nurullah ataç)
  • "Lütfen anlayış gösterin."
 2. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite
 3. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ
 4. Hoş görme, hâlden anlama
 5. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept

ANDAVAL

 1. [sıfat] Andavallı

ANAMNEZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hastanın, hastalığı ve çevresi hakkında verdiği bilgi, anamnezi

ANZAROT

Kelime Kökeni : Ermenice

 1. [isim] Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
 2. Bu ağacın yara tedavisinde kullanılan reçinesi
 3. Rakı
  • "Tam eğleneceğimiz sırada anzarot bitti." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

ANORMAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan
 2. Dengesi yerinde olmayan, davranışı bozuk olan, deli
  • "Anormal bir adam."

ANLAMCA

 1. [zarf] Anlam bakımından

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü