Sonunda A olan 4 harfli 386 kelime var. A harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde A harfi olan kelimeler listesine ya da başında A harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SANA

 1. [zarf] Sen zamirinin yönelme durumu

FAÇA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] İskambil destesinin en altındaki kâğıt
 2. Yüz, çehre, surat
 3. Giysi
 4. Yüklü geminin bordasındaki su düzeyi ile boş geminin bordasındaki su düzeyi arasında kalan bölüm

FENA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] İyi nitelikte olmayan, kötü
  • "Rüşvet aslında fena şeydir fakat daha fenası rüşvet ayıplığını kaybetmişliktir." (Burhan Felek)
  • "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum duygusu kapladı." (Peyami Safa)
 2. Üzücü
  • "Bu savaş yılları o kadar fena ve ağır felaketler öğretmişti ki..." (Halide Edip Adıvar)
  • "Bu koku beni fena etti."
 3. İstenilen ve gereken nitelikte olmayan (kimse)
  • "Fena bir öğrenci."
 4. Hoşa gitmeyen, rahatsız edici
  • "Fena günler yaşadığına inanmak için bin şahit lazım." (Refik Halit Karay)
 5. Davranışları toplumun ahlak anlayışına uymayan
  • "Siz fena adamsınız, odanıza geldiğime bin kere pişman oldum." (Peyami Safa)
 6. [zarf] Çok
  • "Tenis oynarken bileğim burkuldu, berbat, fena acıyor." (Peyami Safa)

ŞİFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
  • "Hastalara türlü maceralarla şifa vermesini ben bilirim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Aksırık öksürük derken kızcağız şifayı kapmış." (Atilla İlhan)

RİKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi

SILA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma
  • "Ara sıra memlekete, sılaya gitmek lazım." (Refik Halit Karay)
 2. Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer
  • "Bakarım bakarım sılam görünmez / Ara yerde yıkılası dağlar var." (Karacaoğlan)

OMCA

 1. [isim] Kalça kemiğinin bir bölümü
 2. Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü

PENA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz vb. şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç

CİLA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal bileşik
  • "Çocukluk günlerin hatırası zihinlerine cila vermişti." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Parlaklık
 3. Gereksiz süs, gösteriş

KOCA

 1. [isim] Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç
  • "Koca işinden çıktıktan sonra, borç boğazı aştı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Üstelik kadının adı da çıktı, bir daha koca bulamadı." (Refik Halit Karay)
  • "Harfleri okuyup yazamadan, on üçümde kocaya gidecektim." (Ayşe Kulin)
  • "Büyük kızı kocaya kaçtığı zaman küçükleri on iki dönüm tarlanın hakkından gelecek kadar yetişkindiler." (Necati Cumalı)

VENA

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Toplardamar

VİYA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Dümeni ortaya alarak gemiyi bulunduğu doğrultuda yürütme
 2. [ünlem] Gemiyi belirli bir doğrultu verildikten sonra, aynı doğrultuda tutması için dümenciye verilen komut

YASA

 1. [isim] Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
  • "Doğa yasaları."
 2. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun
  • "Ceza yasası."
 3. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum
  • "Yer çekimi yasası. Mendel yasaları."
 4. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü
  • "Ahlak yasası."
 5. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel
  • "Düşünme yasaları."

İKNA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
  • "Sinirleniyor, kendi kendimi ikna için daha ısrarla, daha fazla konuşuyordum." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Mektubu sırf Saffet'in saadeti için gönderdiğine kendi vicdanını ikna etmek mecburiyetini hissediyordu." (Halide Edip Adıvar)

LİVA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sancak
  • "Eski İzmir vilayetiyle livalarında beklenmedik zorluklarla karşılaşmıştır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Tugay
  • "Süvari livalarında uzun hizmeti geçmiş olan Fahrettin Bey..." (Atilla İlhan)
 3. Tuğgeneral

ASYA
...
CIDA

Kelime Kökeni : Moğolca

 1. [isim] Mızrak

İHYA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yeniden canlandırma, diriltme
  • "Eskisinden daha çok gelsinler, söylesinler, önlerine dökül, ağızlarını ara, bana gel, ne söylediklerini haber ver, ihya olursun be Tevfik!" (Halide Edip Adıvar)
 2. Çok iyi duruma getirme, geliştirme, güçlendirme
 3. Yeni bir güç, umut, erinç verme

DATA

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Veri
 2. Aslında kendileri ekonomik olmayan ancak ekonomi dünyasını dışarıdan kuşatan veya çerçeveleyen, nüfus, teknik bilgi, hukuk düzeni ve yönetim biçimi ögelerinden her biri

PARA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
  • "Murat Bey artık açık kapatmak için bankadan para çekmiyordu." (Tarık Buğra)
  • "Emine göğsünün altından çıkardığı rutubetli bir meşin çantanın orta gözünü açtı, hesapladı, kırk para çıkışmıyordu." (Refik Halit Karay)
  • "Hiç ömrümde bir saatimin bu kadar para getirdiğini bilmiyordum." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ayda üç yüz liradan para kırıyorsun, halis muhlis burjuvasın." (Peyami Safa)
 2. Kazanç
  • "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Hasılı isyan bayrağını çekti Miralay Bey. Yalvarma yakarma artık hiçbir şey para etmiyor." (Haldun Taner)
  • "Büyük para kesiyor, yeni yeni bilezikler alıyor." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 3. Kuruşun kırkta biri

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü