Sonunda A olan 4 harfli 386 kelime var. A harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde A harfi olan kelimeler listesine ya da başında A harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BOCA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Geminin rüzgâr almayan yanı, rüzgâr altı, orsa veya rüzgâr üstü karşıtı
  • "Ne var ki Ateşoğlu dümendeydi. Yükseldi, yine boca etti." (Halikarnas Balıkçısı)

İFŞA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma
  • "Sırrı ifşa etmediyse ne yapmışlar?" (Refik Halit Karay)

İMHA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ortadan kaldırma, yok etme

ARDA

 1. [isim] İşaret olarak yere dikilen çubuk
 2. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem
 3. Ardıl

PENA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz vb. şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç

EŞYA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü
  • "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar." (Burhan Felek)

KARA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
  • "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..." (Haldun Taner)
  • "Sizi kaptan bir filika ile karaya çıkarır." (Feridun Fazıl Tülbentçi)
  • "Olan olmuş, bizim teknenin bir yanı, pamuk şiltelere serilir gibi karaya oturmuş." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
  • "Loşluklar içinde bana, sandalımız ikide bir karaya vuruyor gibi geliyordu." (Refik Halit Karay)

LAKA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Lak

TUBA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üzerinde pistonlar bulunan, bakırdan nefesli çalgı

MALA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü

FUTA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İpekli peştamal
  • "Karşı kahvenin çırağı bacağındaki zıpkasını örten futasıyla dört kahve getirdi." (Memduh Şevket Esendal)

YAKA

 1. [isim] Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
  • "Paltosunun yakasını kaldırıp tenha caddeyi tutturdu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Sonra eşyaya bir zarar gelecek olursa Gülsüm'ün yakasına yapışıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Bereket versin hekimler sıkı bastılar, yengem de yakana çöktü de seni biraz hizaya getirdiler." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Kendimi unutturup kaybettirmeye çalıştığım burada da Başkan, yakamı bırakmadı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Giysilerin boyna gelen bölümüne eklenen ve türlü biçimlerde olan parçası
 3. Kıyı, kenar, taraf
  • "Sokağın karşı yakasına geçtiler." (Memduh Şevket Esendal)
 4. Eğik yerey
 5. Yapıların saçaklarında, suyun içeriye sızmasını önlemek için kiremidin altıyla oluk arasına konulan metal levha
 6. Semt
  • "Hele bir işimizi bitirip karşı yakaya geçelim de onu sonra düşünürüz." (Aka Gündüz)
 7. Sahil
 8. Yelkenlerin kenar ve köşeleri

KOMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren derin dalgınlık durumu

NEMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyüme, gelişme, çoğalma
 2. Faiz, ürem

BARA

 1. [isim] Aynı gerilimdeki besleme hattı veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletken çubuk veya lama

İMLA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazım
  • "İmla bahsi, yalnız bizde değil, Fransa'da dahi gariplikler uyandırmıştır." (Ahmet Rasim)
 2. Doldurma, doldurulma
  • "Tarihî inkılabımızın bir sahifesi, İkinci İnönü zaferiyle imla edildi." (Atatürk)

YAMA

 1. [isim] Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma
  • "Hacının kız kardeşi bir çoraba yama vuruyordu." (Reşat Enis)
 2. Bu iş için kullanılan parça
  • "Bereket versin benim tente yaması içindeki paracıklara." (Aka Gündüz)
 3. Deride geniş leke

OLTA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütünü
  • "Sersem balık gibi bu oltaya düşeceklerdi." (Halit Fahri Ozansoy)
 2. Balık avlamada kullanılan, ucuna çengelli iğne takılı, çoğunlukla at kuyruğu kılından olan veya naylon tellerden yapılmış iplik
  • "Oltanın ucuna bir şeyler takılmış olmalıydı." (Tarık Buğra)
 3. Hile, düzen, oyun, yem
  • "Ankara'nın sorumluları bu oltanın yabancısı değillerdi." (Tarık Buğra)

BİRA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılan bir içki, arpa suyu
  • "Onu iki bardak bira içmeye razı etmişti." (Reşat Nuri Güntekin)

ESMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Adlar, isimler

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü