Sonunda A olan 4 harfli 386 kelime var. A harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde A harfi olan kelimeler listesine ya da başında A harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

FUTA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İpekli peştamal
  • "Karşı kahvenin çırağı bacağındaki zıpkasını örten futasıyla dört kahve getirdi." (Memduh Şevket Esendal)

LALA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
  • "Mekteple ev arasında daima bir lalanın refakatinde gidip gelmeye alıştı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Şehzadelerin özel eğitmenleri
 3. [ünlem] Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz

RIZA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Razı olma, isteme, istek
  • "Yarım yamalak ıslahat tedbirlerine inanmaktansa kazaya rıza göstermek bana daha hoş görünür." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "... kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz." (Anayasa)

SİMA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yüz (II)
  • "Beni bu sima altında tanımazsın." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Kimse, insan, tip
  • "Eski tanıdığımız simalar bize şimdi, ne kadar uzak görünüyorlar." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ZİRA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [bağlaç] Çünkü
  • "Heykeli atölyede bırakmak mecburiyetinde kaldım. Zira bahçede yaptırdığım kaide henüz bitmemişti." (Haldun Taner)

İTFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Söndürme
 2. Sönüm
 3. Sönüm

SIRA

 1. [isim] Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
  • "Şehir esnafı şekercisinden tutun da berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Söz arasında, bir sırası düşünce Salim Bey feminist'i ondan da sordu." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bu biçimdeki topluluğun durumu
  • "Sırayı bozmayın."
  • "Hani bazen sırası geliyor da maziye merbutiyet, filan diyoruz." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu
  • "Boy sırası. Yaş sırası."
 4. Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman
  • "Bu sırada, elinde paketiyle gelen Mustafa Efendi yaklaştı." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Tahtadan oturak
  • "Oturacak yerler tahta sıralardan olur." (Salâh Birsel)
 6. Dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılmış olan mobilya
 7. Düzen
  • "Sıraya girmek. Sıraya dizilmek."
 8. Ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kuran ve "ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde" anlamlarında kullanılan bir söz
  • "Ardı sıra gelmek. Arkası sıra koşmak. Önü sıra gitmek. Yanı sıra yürümek."

OYSA

 1. [bağlaç] Aralarında karşıtlık, aykırılık bulunan iki cümleyi “tersine olarak, aksine” anlamlarıyla birbirine bağlayan bir söz, oysaki, hâlbuki

VİRA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [zarf] Ara vermeksizin
  • "Vira söylüyor."
  • "Demiri vira edip açılmaya karar verdim." (Zeyyat Selimoğlu)
 2. [ünlem] Maçuna ve başka makinelerin çevrilmesi için verilen komut

ŞİTA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kış

TELA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez

YAFA

 1. [isim] Kalın kabuklu, çekirdekli bir tür portakal

YUMA

 1. [isim] Yumak işi veya durumu

BACA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol
  • "Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar." (Haldun Taner)
 2. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği
 3. Çatı penceresi

BANA

 1. [zarf] Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi
  • "Bana bak, karışmam sonra!"
  • "Bu yaptığını babana söylemezsem bana da adam demesinler."
  • "Daha nice manevi trenlerimizi yıllar yılı taşlayanlar var da bana mısın demiyoruz." (Haldun Taner)

KOSA

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [isim] Bir çeşit uzun saplı orak

RİNA

 1. [isim] Tırpana

ŞİFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
  • "Hastalara türlü maceralarla şifa vermesini ben bilirim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Aksırık öksürük derken kızcağız şifayı kapmış." (Atilla İlhan)

VAKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Olay, hadise
  • "O kadar boşboğaz çocuk arasında da vakayı bir sır olarak saklamak güçtü." (Yahya Kemal Beyatlı)

IHMA

 1. [isim] Ihmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü