Sonunda A olan 3 harfli 37 kelime var. A harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde A harfi olan kelimeler listesine ya da başında A harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
  • "Başkalarına ima ile bile söylemekten çekindiğim en mahrem şeyleri bilen insandın sen." (Peyami Safa)
  • "Öyle bir şey olsa laf arasında muhakkak ima ederdi." (Haldun Taner)
 2. Açıkça belirtilmeyen, dolaylı olarak anlatılan şey

EZA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üzme, sıkıntı verme, üzgü
  • "Gün geçtikçe içimde anlaşılmaz bir eza uyanmaya başlamıştı." (Reşat Nuri Güntekin)

OBA

 1. [isim] Göçebelerin konak yeri
  • "Yarın daha gün ışımadan kovduracağım onları obadan." (Yahya Kemal)
 2. Bu yerde konaklayan göçebe halk veya aile
  • "Dayısı, amcası dâhil, obadan, oymaktan kimse dünür gitmeye gönüllü değildir." (Tarık Buğra)
 3. Genellikle bölmeli göçebe çadırı

ONA

 1. [zarf] O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi
  • "Yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur." (Tarık Buğra)

ELA

 1. [isim] Gözde sarıya çalan kestane rengi
 2. [sıfat] Bu renkte olan
  • "Ela gözlerini sevdiğim dilber / Seni görmeyeli göresim geldi." (Karacaoğlan)

DUA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yakarış
  • "Tanrı'nın, canını kocasından önce alması için dua etmekten başka çare bulamıyordu." (Atilla İlhan)
  • "Duasının tutup tutmayacağını söyleyemezdi." (Tarık Buğra)
  • "Elini öpüp duasını almak istedim." (Burhan Felek)
 2. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin
  • "Pazartesi, perşembe geceleri yatağında gizli gizli Arapça dua okurdu." (Aka Gündüz)

İKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yapma, etme
  • "Zarar ika etti. Cürüm ika etti."

ULA
...
ABA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş
  • "Sen mi verdin ona gönül yoksa o mu yaktı sana daha önce abayı?" (Osman Cemal Kaygılı)
 2. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük
 3. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış olan
  • "Ayağında bir aba potur vardı." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Bu kumaştan yapılan ve dervişlerce giyilen hırka
  • "Aba var, post var, meydanda er yok." (Yahya Kemal Beyatlı)
 5. Kepenek (I)

AHA

 1. [edat] İşte
  • "Bizim köy aha şuracıkta!"

ŞİA
...
İSA
...
OYA

 1. [isim] Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
  • "Kadın fevkalade nazik ve güzel, çocuklar oya gibi idiler." (Sait Faik Abasıyanık)

AKA

 1. [isim] Ağabey

OHA

 1. [ünlem] Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan bir seslenme sözü
 2. Kaba ve yakışıksız bir davranışta bulunan kişilere karşı kullanılan söz

ADA

 1. [isim] Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire
  • "İnziva yerim bazen limanda bir şileptir, bazen bir ada." (Refik Halit Karay)
 2. Trafiğe açık bir yol üzerinde sola dönüşleri sağlayan, sağ tarafta veya yol ortasında yer alan çizgilerle veya kaldırım taşıyla ayrılmış alan
 3. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu

ASA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
 2. İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa

ORA

 1. [isim] O yer
  • "Bizimkiler ora senin, bura benim derken bir ulu dağın başına geldiler." (Yahya Kemal)
  • "Fakat o hiç oralarda değildi." (Reşat Nuri Güntekin)

ALA

 1. [sıfat] Karışık renkli, çok renkli, alaca
  • "Ala kilim eskimiş."
 2. [isim] Alabalık
 3. Açık kestane renginde olan, ela (göz)
 4. [isim] Kekliğin boynundaki siyah halka

OMA

 1. [isim] Kalça kemiği
 2. Bel kemiği

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü