Başında A olan 9 harfli 531 kelime var. A harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde A harfi olan kelimeler listesine ya da sonu A harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

APIŞTIRMA

 1. [isim] Apıştırmak işi

ALERJİSİZ

 1. [sıfat] Alerjisi olmayan

ARATILMAK

 1. [nsz] Aratma işine konu olmak

ARTIRMALI

 1. [sıfat] Artırma yoluyla yapılan (satış)

ALİMALLAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] Söylenen bir sözün doğruluğuna inandırmak için "en iyisini Allah bilir" anlamında kullanılan bir söz

AŞÜFTELİK

 1. [isim] Aşüfte olma durumu

ACITILMAK

 1. [nsz] Acıtma işine konu olmak

ADRENALİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı

AKAÇLAMAK

 1. [-i] Bir yerde birikmiş suları akıtmak
 2. Bataklıkları akaç yoluyla kurutmak

AÇKILAMAK

 1. [-i] Açkı ile parlatmak

APAÇIKLIK

 1. [isim] Apaçık olma durumu
 2. Bir şeyin, hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açık bir biçimde görünmesi

ARALANMAK

 1. [-den] Biraz açılmak, aralık olmak
  • "Dana Efendi can havliyle aralanmış kapıdan fırladı." (Ömer Seyfettin)
 2. Gitmek, uzaklaşmak, yanından ayrılmak

AVADANLIK

 1. [isim] Bir işi yapmak, bir aracı onarmak için kullanılan alet takımı

AKILCILIK

 1. [isim] Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı
 2. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm
 3. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm

ANIŞTIRMA

 1. [isim] Anıştırmak işi
 2. Telmih

ALTINEKİN
...
ALACALAMA

 1. [isim] Alacalamak işi

ARKALANMA

 1. [isim] Arkalanmak işi

ARŞINLAMA

 1. [isim] Arşınlamak işi

AYILTILMA

 1. [isim] Ayıltılmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü