Başında A olan 11 harfli 332 kelime var. A harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde A harfi olan kelimeler listesine ya da sonu A harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AZMETTİRMEK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [-i] Bir suçu veya herhangi bir işi kesinlikle yapmasına karar verdirmek

ALIKONULMAK

 1. [nsz] Alıkoyma işine konu olmak, menedilmek, tatil edilmek
  • "Dernekler ... sakınca bulunan hâllerde ... yetkili kılınan mercinin emriyle faaliyetten alıkonulabilir." (Anayasa)

ALIŞABİLMEK

 1. [-e] Alışma yeteneği veya olasılığı bulunmak

AZGINLAŞMAK

 1. [nsz] Azgın duruma gelmek
 2. Cinsel istekleri aşırılaşmak

AKSATABİLME

 1. [isim] Aksatabilmek işi

AHLATIERBAA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İnsanın kişiliğini oluşturduğuna inanılan bedendeki balgam, kan, safra ve sevda ögeleri

ASFALTLATMA

 1. [isim] Asfaltlatmak işi

AÇKILATILMA

 1. [isim] Açkılatılmak işi

AMFİBYUMLAR

 1. [isim] Kurbağa ve semenderleri içine alan iki yaşamlı omurgalılar sınıfı

ALKALİMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Alkalölçer

ATLAYIVERME

 1. [isim] Atlayıvermek işi

ASLANGİLLER

 1. [isim] Kedi cinsinden olan bütün etoburları içine alan hayvan familyası

ATILABİLMEK

 1. [-e] Atılma imkânı veya olasılığı bulunmak

AKŞAMLATMAK

 1. [-i] Akşamı yaptırmak, akşamı buldurmak veya ettirmek

ALENİLEŞMEK

 1. [nsz] Herkesçe bilinir duruma gelmek

ANILABİLMEK

 1. [nsz] Anılma imkânı veya olasılığı bulunmak

ASILABİLMEK

 1. [nsz] Asılma imkânı veya olasılığı bulunmak

ARAŞTIRMACI

 1. [isim] Araştırma yapan kimse, araştırman

AYNŞTAYNYUM

 1. [isim] Atom sayısı 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element (simgesi E)

AKTÜELLEŞME

 1. [isim] Güncelleşme

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü