Sonunda şim olan 29 kelime var. ŞİM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde şim olan kelimeler listesine ya da başında şim olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

BİLDİRİŞİM, BİLGİLEŞİM, DÜZENLEŞİM, GÜLİBRİŞİM

9 Harfli Kelimeler

ETKİLEŞİM, KÜMELEŞİM, YENİLEŞİM, YÖNETİŞİM

8 Harfli Kelimeler

BENZEŞİM, BİRLEŞİM, İKİLEŞİM, İLETİŞİM, TİTREŞİM, YERLEŞİM

7 Harfli Kelimeler

BİLEŞİM, BİLİŞİM, BİREŞİM, DEĞİŞİM, DİDİŞİM, EYTİŞİM, GEÇİŞİM, GELİŞİM, GİRİŞİM, İBRİŞİM, YETİŞİM

6 Harfli Kelimeler

ERİŞİM, İLİŞİM

5 Harfli Kelimeler

PİŞİM, YEŞİM


Kelime bulma makinesi

M İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İM, İŞ, Mİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİLDİRİŞİM

 1. [isim] İletişim

BİLGİLEŞİM

 1. [isim] Kuruluşlar, şirketler arasında bilgi satma, bilsat

GÜLİBRİŞİM

 1. [isim] İpek ağacı

DÜZENLEŞİM

 1. [isim] Aynı sıradaki nesne veya kavramların birbirinin yanında oluşu
 2. Bir sınıflamada aynı sırada bulunan iki veya daha çok kavramın bağıntısı

YÖNETİŞİM

 1. [isim] Resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı

YENİLEŞİM

 1. [isim] Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması, inovasyon

ETKİLEŞİM

 1. [isim] Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi

KÜMELEŞİM

 1. [isim] Bir hastalığa karşı aşılanmış olan veya hastalık geçirmiş bir canlının kanında bulunan maddenin, hastalığın mikroplarını küme durumuna getirme olayı, aglütinasyon

TİTREŞİM

 1. [isim] Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, librasyon
 2. Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz

YERLEŞİM

 1. [isim] Yerleşme, iskân

İLETİŞİM

 1. [isim] Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
  • "Falih Rıfkı Atay da düşünen ve iyi iletişim kuran bir insandı." (Refik Erduran)
 2. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon
  • "Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler." (Nazlı Eray)

BENZEŞİM

 1. [isim] Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
 2. İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer

İKİLEŞİM

 1. [isim] İki eşit parçaya ayrılmak üzere büyüme noktasından ikiye bölünerek dallanma

BİRLEŞİM

 1. [isim] Birleşme işi
 2. Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat
 3. Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi

EYTİŞİM

 1. [isim] Diyalektik

YETİŞİM

 1. [isim] Belirli bir düzeyde eğitim görme, formasyon
  • "Yetişimi güçlü bir genç."

GİRİŞİM

 1. [isim] Bir işe girişme, teşebbüs
  • "Bu yeni öğrendikleri girişim birçok bakımdan düşündürücü ve karanlık görünüyordu." (Tarık Buğra)
  • "Mahmut Bey'in adamlarını kendi taraflarına çekmek için her türlü girişimde bulunmuşlardı." (Halide Edip Adıvar)
 2. İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı
  • "Işık girişimi. Ses girişimi. Su dalgalarının girişimi."

BİREŞİM

 1. [isim] Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
 2. Bu biçimde oluşan bütün
 3. Sentez

İBRİŞİM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kalınca bükülmüş ipek iplik
 2. [sıfat] Bu iplikten yapılmış

DEĞİŞİM

 1. [isim] Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
 2. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, trampa, mübadele, trok
 3. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon
 4. Rüzgârın yön değiştirmesi
 5. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü