Sonunda şik olan 31 kelime var. ŞİK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde şik olan kelimeler listesine ya da başında şik olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

BÜTÜNLEŞİK, DÜZENLEŞİK, HİYERARŞİK, METAPSİŞİK

9 Harfli Kelimeler

TERSBEŞİK

8 Harfli Kelimeler

BENZEŞİK, BİRLEŞİK, DENGEŞİK, DERNEŞİK, İKİLEŞİK, KÖKLEŞİK, MONARŞİK, TÜMLEŞİK, YERLEŞİK

7 Harfli Kelimeler

ANARŞİK, BİLEŞİK, BİTİŞİK, ÇELİŞİK, DEĞİŞİK, DERİŞİK, EVRİŞİK, GİRİŞİK

6 Harfli Kelimeler

İLİŞİK, PSİŞİK5 Harfli Kelimeler

BEŞİK, ÇİŞİK, DEŞİK, KEŞİK, PİŞİK, ŞİŞİK

4 Harfli Kelimeler

EŞİK


Kelime bulma makinesi

K İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İŞ, Kİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DÜZENLEŞİK

 1. [sıfat] Düzenleri birbirine uygun
 2. Bir sınıflamada aynı düzen ve aynı sırada bulunan

BÜTÜNLEŞİK

 1. [sıfat] Birbiriyle bağlantılı duruma getiren, tümleşik

HİYERARŞİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Hiyerarşiye özgü

METAPSİŞİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Ruh ötesi

TERSBEŞİK

 1. [isim] Sırtüstü yatışta kollarla, bükülü durumdaki dizleri kavrayarak sırt üzerinde baş ve ayak yönünde sallanma, yuvarlanma

DERNEŞİK

 1. [sıfat] Derli toplu, düzenli

İKİLEŞİK

 1. [sıfat] İkişer ikişer ayrılıp bölünen

DENGEŞİK

 1. [isim] Dümen sisteminde yelpazenin itme merkezinin yakınına konulan ek dümen

MONARŞİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Monarşi ile ilgili

BİRLEŞİK

 1. [sıfat] Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit

KÖKLEŞİK

 1. [isim] Alışılmış olan, yenilik getirmeyen, geleneksel, klasik

YERLEŞİK

 1. [sıfat] Belli bir yere yerleşmiş
  • "Onlar yerleşik toplumlar, herkesin yeri belli, öyle vırt zırt oradan oraya geçilemez." (Atilla İlhan)
 2. Bir yerin yerlisi olmuş, mütemekkin
 3. Bir yerde varlığını sürekli olarak sürdürecek olan
  • "Ankara'daki yerleşik tiyatro sayısı altıya yükseldi."

TÜMLEŞİK

 1. [sıfat] Bütünleşik

BENZEŞİK

 1. [sıfat] Benzeşme özelliği gösteren

ANARŞİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kargaşalı
  • "Anarşik olaylar."

EVRİŞİK

 1. [sıfat] Evirme yoluyla elde edilen (önerme): "Her insan güler" önermesinin evrişiği, "her gülen insandır" biçiminde olur

ÇELİŞİK

 1. [sıfat] Çelişmeli
  • "Çelişik bir söz."

DERİŞİK

 1. [sıfat] Derişmiş olan, mütemerkiz, mütekâsif, konsantre, seyreltik karşıtı

GİRİŞİK

 1. [sıfat] Birbirinin içine girmiş, karışmış olan, girift

BİLEŞİK

 1. [sıfat] Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep
 2. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde)
  • "Su, bileşik bir maddedir."
 3. [isim] Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü