Başında şi olan 6 harfli 25 kelime var. Şi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde şi olan kelimeler listesine ya da sonu şi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında şi bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İŞ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ŞİFAHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Sözlü, tahrirî karşıtı
  • "Hilmi Bey'in bir âdeti de kira arabasına bindiği zaman arabacı ile şifahi bir mukavele akdetmesiydi." (Samiha Ayverdi)

ŞİRKET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ortaklık
  • "İtalya'da büyük bir şirketin acentesiyim ben..." (Reşat Enis)

ŞİPŞAK

 1. [zarf] Çabucak
  • "Eğer siz bana haftada iki defa gelseniz ikinci hafta şipşak kim olduğunuzu söylerim." (Burhan Felek)

ŞİRVAN
...
ŞİMŞİR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Şimşirgillerden, yaprakları her mevsimde yeşil kalan, taşlık, çorak bölgelerde kendiliğinden yetişen veya bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, odunu sarımsı renkli ve çok sert olan bir ağaççık (Buxus sempervirens)
 2. Bu ağaççığın sert, düzgün sarı renkte kerestesi
 3. [sıfat] Bu keresteden yapılan
  • "İçi çiçekli şimşir kaşıkla salatayı âdeta pilav yer gibi tıkınıyordu." (Osman Cemal Kaygılı)

ŞİKELİ

 1. [sıfat] Danışıklı (spor karşılaşması)

ŞİİLİK
...
ŞİRRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz (kimse)
  • "Melek kadar masum / Yok canım şeytan kadar şirret." (Behçet Necatigil)

ŞİŞECİ

 1. [isim] Şişe alan veya satan kimse

ŞİRYAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Atardamar

ŞİMALİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kuzeyle ilgili, kuzeye özgü
  • "Şimali Avrupa'dan gelen sürat katarını parçalamak istemişlerdi." (Memduh Şevket Esendal)

ŞİSTLİ

 1. [sıfat] Şist gibi yapraklı
  • "Şistli kaya."

ŞİRDEN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Geviş getiren hayvanlarda, çiğnenmiş besinin bir kez daha mide sularıyla sindirildiği, dört bölümlü midenin dördüncü bölümü

ŞİŞMEK

 1. [nsz] İçi hava veya gazlarla dolarak gerilmek
  • "Balon şişti."
 2. Bir şey emerek hacmi büyümek, genişlemek
  • "Tahta, su emerek şişer."
 3. Vücudun bir yeri içine yabancı bir maddenin girmesiyle veya başka bir etkiyle gerilmek, kabarmak
  • "İhtiyar kadın sabahın bu saatinde, ağlamaktan şişmiş gözlerim, sararmış yüzümle beni görünce şaşırdı." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Çok yemek yiyerek rahatsız olacak kadar doymak
 5. Gururlanmak, büyüklenmek
 6. Utanmak, mahcup olmak
  • "Ben demedim mi sana, bu herifin karşısında aşık atılmaz diye, şiştin mi şimdi?"
 7. Yorularak koşuyu veya müsabakayı sürdüremez olmak

ŞİDDET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
 2. Hız
  • "Rüzgârın şiddeti."
 3. Karşıt görüşte olanlara, inandırma veya uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma
 4. Duygu veya davranışta aşırılık
  • "Sesinin tonunda siteminin şiddetini azaltan bir yumuşama vardı." (Necati Cumalı)

ŞİİRSİ

 1. [sıfat] Şiiri andıran, şiire benzeyen, şiir gibi, şiirimsi

ŞİMŞEK

 1. [isim] Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık, balkır, çakım, çakın, yalabık, yıldırak
  • "Üst üste birkaç şimşek çakıyor." (Atilla İlhan)
  • "Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan / Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Parıltı
  • "Bazen kara gözlerinde şimşekler çakıyordu." (Reşat Enis)

ŞİİRCE

 1. [isim] Mensur şiir

ŞİFALI

 1. [sıfat] Sağlığa yararlı olan

ŞİŞKİN

 1. [sıfat] Şişmiş, şişirilmiş
  • "Ayağa kalktı, arka ayaklarını geriye itip şişkin adaleleri çekerek ... gerdi." (Peyami Safa)
 2. Kabarık, şiş

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü