Başında şi olan 4 harfli 11 kelime var. Şi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde şi olan kelimeler listesine ya da sonu şi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında şi bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

İŞ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ŞİAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, belgi
  • "Bütün o devirlerde topların ve kolların şiarı bu Türk sözüydü: Zorlara dağlar dayanmaz!" (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Hoyratlığı ve zevksizliği şiar edinen bir halkçılık gerçek halkçılık olamaz." (Haldun Taner)
 2. Ülkü, düstur

ŞİTA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kış

ŞİŞE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İçerisine sıvı konulan, cam veya plastikten yapılmış, dar ağızlı uzun kap
  • "Önünde yarım kiloluk bir şarap şişesi yarı yarıya boştu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [sıfat] Bu kabın aldığı miktarda olan
  • "Olsa da bu zavallıya hiç olmazsa bir şişe kan verilse!" (Memduh Şevket Esendal)
 3. Gaz lambasında fitil çevresine konulan cam koruyucu

ŞİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
 2. Kömürle karışık bütün moloz maddelerinin bilimsel adı
 3. Kil taşı

ŞİRK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Eş koşma

ŞİFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
  • "Hastalara türlü maceralarla şifa vermesini ben bilirim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Aksırık öksürük derken kızcağız şifayı kapmış." (Atilla İlhan)

ŞİİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım
  • "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim." (Nurullah ataç)
  • "Onun bir parçası olan insan da tazelenir bu mevsimde, ozanların şiir düzmeleri bu yüzdendir işte." (Melih Cevdet Anday)
 2. Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey
  • "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler." (Abdülhak Şinasi Hisar)

ŞİLT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Üzerine genellikle bir kurum veya kuruluşun adı, işareti kazılmış olan ve armağan olarak bir kimse veya takıma verilen levha, ergilik
  • "Kara Kuvvetleri şildi."

ŞİKE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için maddi veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaşma
 2. Bir çıkar karşılığı, uzlaşarak bir iş yapma, aldatma
  • "Bu işte şike var."

ŞİLE

 1. [isim] Mercanköşk

ŞİVE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Söyleyiş özelliği
  • "Bunu Arapça değil, peltek bir Kafkas şivesiyle, Türkçe söyledi." (Refik Halit Karay)
 2. Ağız
 3. Naz, eda

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü