Sonunda ş olan 5 harfli 204 kelime var. Ş harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ş harfi olan kelimeler listesine ya da başında ş harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

VURUŞ

 1. [isim] Vurma işi veya biçimi
  • "Bazen kalbinin hafif ve sık çarpıntıları arasında ansızın tokmak gibi vuruşlar var." (Peyami Safa)
 2. Bir ölçüyü oluşturan eşit sürelerden her biri, darp
  • "İki vuruşu olan ölçü."
 3. Bir kuvvetin etkileme süresi ile şiddetinin çarpımından çıkarılan nicelik

GALOŞ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
  • "İşlemeli yün çorapları ve galoşları hâlâ ayağında idi." (Tarık Buğra)
 2. Müzelerde, özellikle sağlık kurumlarında özel bölümlere girerken ayakkabı üzerine geçirilen ince ve şeffaf korumalık

ERCİŞ
...
NAHOŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin
  • "Öteden beri denemişimdir, bu, daima bana bir nahoş vaka haber verir." (Burhan Felek)

SEÇİŞ

 1. [isim] Seçme işi veya durumu

VAROŞ

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] Kent veya kasabada dış mahalle
  • "Bütün kasabanın varoşları boyunca kıvrıla kıvrıla akıp giden bu çaya, ben yakın bir ilgiyle bağlıydım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

GÖRÜŞ

 1. [isim] Gözle bir şeyi algılama yetisi
 2. Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret
 3. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir
 4. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept

ÖRTÜŞ

 1. [isim] Örtme işi veya biçimi

BOZUŞ

 1. [isim] Bozma işi veya biçimi

TIRAŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Saç veya sakalı kesme işi, yülüme
  • "Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Ve hele kaybedilecek zaman yüzünden ya tıraş olmaya ya da temizlenmeye vakit kalmazsa..." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. Erkek saçını belli bir biçim vererek kesme
  • "Asker tıraşı."
 3. Kesilme ve kazınma zamanı gelmiş saç ve sakal
  • "Üç günlük tıraşıyla hasta yatıyordu."
 4. Bir şeyin üzerindeki pürüzleri alma, belli bir biçim vermek için yontma
 5. Yalan, asılsız, bıktırıcı söz
  • "Bırak tıraşı, doğru konuş."

ÜNDEŞ

 1. [isim] Benzer sesle biten söz veya cümle

BÖLÜŞ

 1. [isim] Bölme işi veya biçimi
  • "Sağdan sola taksim etmiş örgüsün / Onar onar bölüşünü sevdiğim." (Ruhsati)

DALIŞ

 1. [isim] Dalma işi veya biçimi
 2. Topu yakalamak amacıyla savunmadaki bir oyuncunun yatay olarak sıçraması, plonjon

GEVİŞ

 1. [isim] Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi
  • "Bir kuzu yere çömelmiş, geviş getiriyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

ARTIŞ

 1. [isim] Artma işi veya biçimi, artma, artım, çoğalış
  • "Fiyat artışı. Nüfus artışı."

ÇİRİŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz

YIĞIŞ

 1. [isim] Yığma işi veya biçimi

SUTAŞ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakınız sutaşı

SÖKÜŞ

 1. [isim] Sökme işi veya biçimi

KESİŞ

 1. [isim] Kesme işi veya biçimi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü