Sonunda şım olan 22 kelime var. ŞIM ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde şım olan kelimeler listesine ya da başında şım olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

BAĞLILAŞIM, BAŞKALAŞIM

8 Harfli Kelimeler

BAĞDAŞIM, BAĞLAŞIM, ÇAĞRIŞIM, PAYLAŞIM, YAKLAŞIM

7 Harfli Kelimeler

AYRIŞIM, BAKIŞIM, ÇALIŞIM, DOLAŞIM, KARIŞIM, SAVAŞIM, UYLAŞIM, UZLAŞIM, YARIŞIM, YIĞIŞIM

6 Harfli Kelimeler

ALAŞIM, ULAŞIM5 Harfli Kelimeler

HIŞIM, TAŞIM

4 Harfli Kelimeler

AŞIM


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAŞKALAŞIM

 1. [isim] Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi, istihale, metamorfizm

BAĞLILAŞIM

 1. [isim] Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon
 2. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı

BAĞDAŞIM

 1. [isim] Tutarlık, tutarlılık, insicam

PAYLAŞIM

 1. [isim] Paylaşma işi

BAĞLAŞIM

 1. [isim] Eşleme
 2. Aralarında ortak çıkar bulunan devletler ilişkisi
 3. Bir dizgenin veya alt dizgenin başka bir dizge üzerindeki etkisi

YAKLAŞIM

 1. [isim] Yaklaşma işi
 2. Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi
  • "Bir büyük ve değerli özelliği de Türk geçmişinin ve bugününün sentezine yönelik bir yaklaşım içinde bulunuşu idi." (Haldun Taner)

ÇAĞRIŞIM

 1. [isim] Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması
  • "Goethe denince herkesin aklına gelen ilk çağrışım, dünyanın sayılı iki üç dâhi yazarından biri olduğudur." (Haldun Taner)
 2. Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı, tedai
  • "Gününde dedikleriyle günümüzde olanlar arasında kolaylıkla çağrışımlar, karşılaştırmalar kurabiliriz." (Necati Cumalı)

SAVAŞIM

 1. [isim] Herhangi bir amaca erişmek, bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
  • "Bir polemikçi, bir savaşım insanı değildi." (Haldun Taner)
  • "Sen ancak iyi savlar için savaşım vermekte rahat ederdin." (Haldun Taner)

DOLAŞIM

 1. [isim] Dolaşma işi
 2. Para ve para yerine geçen bono, senet vb. geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
 3. Mal veya paranın elden ele dolaşması, dolanım, sirkülasyon, para dolaşımı
 4. Kan dolaşımı

KARIŞIM

 1. [isim] Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey
 2. İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut

UYLAŞIM

 1. [isim] Saymaca bir şey benimsemek için yapılan anlaşma

YIĞIŞIM

 1. [isim] Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera

YARIŞIM

 1. [isim] Yarışma

AYRIŞIM

 1. [isim] Ayrışma işi

UZLAŞIM

 1. [isim] Uzlaşma

ÇALIŞIM

 1. [isim] İdman

BAKIŞIM

 1. [isim] İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri
 2. Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri

ALAŞIM

 1. [isim] Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita

ULAŞIM

 1. [isim] Ulaşma işi
 2. Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş, münakale, muvasala, temas
  • "İki şehir arasında ulaşım kesildi."
 3. Bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma

TAŞIM

 1. [isim] Kaynama sırasında taşma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü