Sonunda ırı olan 15 kelime var. IRI ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ırı olan kelimeler listesine ya da başında ırı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

DENİZAYGIRI

10 Harfli Kelimeler

BAŞKALDIRI, DENİZAŞIRI, PAŞAÇADIRI

8 Harfli Kelimeler

ARAŞTIRI, GÜNAŞIRI, TIRIVIRI, YILAŞIRI

7 Harfli Kelimeler

ÇANKIRI, DAZKIRI, HAYKIRI, PIRPIRI, SALDIRI

6 Harfli Kelimeler

AYKIRI

5 Harfli Kelimeler

AŞIRI


Kelime bulma makinesi

I I R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

IR

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DENİZAYGIRI

 1. [isim] Denizlerde yaşayan bir tür vahşi hayvan

PAŞAÇADIRI

 1. [isim] Begonyagillerden, kalp biçimindeki yapraklarının altı kırmızımtırak, üstü koyu yeşil, gövdesi sürünücü ve etli bir süs bitkisi (Begonia feasti)

DENİZAŞIRI

 1. [sıfat] Denizlerin ötesinde bulunan
  • "Denizaşırı ülkeler."

BAŞKALDIRI

 1. [isim] Ayaklanma, isyan
  • "Tartışma, insanların ıstırap ve acıya karşı duydukları başkaldırıya dayanıyordu." (Halide Edip Adıvar)

ARAŞTIRI

 1. [isim] Araştırma

TIRIVIRI

 1. [isim] Misina ağından çeşitli boyutlarda örülmüş, ucuna kurşun ağırlık takılan av malzemesi

GÜNAŞIRI

 1. [zarf] Bir gün ara ile, iki günde bir
  • "Gelir desen dar gelir / Günaşırı alacaklılar gelir." (Osman Cemal Kaygılı)

YILAŞIRI

 1. [sıfat] Birer yıl ara ile olan, iki yılda bir olan, bienal

ÇANKIRI
...
PIRPIRI

 1. [isim] Yeniçeri salma erlerinin giydikleri kırmızı çuhadan yapılmış cübbe, pirpiri
 2. Bir tür Bizans altını
 3. [sıfat] Uçarı, hovarda

DAZKIRI
...
HAYKIRI

 1. [isim] Bağırma

SALDIRI

 1. [isim] Kötülük yapmak, yıpratmak amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz

AYKIRI

 1. [sıfat] Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
  • "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir." (Anayasa)
  • "Yüzük ona biraz aykırı düşen bir parlaklıkla parmağında parlıyordu." (Tarık Buğra)
  • "Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz." (Anayasa)
 2. Çapraz, ters
 3. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal
 4. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen
  • "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı." (Refik Halit Karay)
 5. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan

AŞIRI

 1. [sıfat] Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
  • "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir." (Oktay Rifat)
 2. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem
 3. Gereğinden fazla, çok
 4. [zarf] Ötede, ötesinde
  • "İki ev aşırı."
 5. [zarf] Gereğinden fazla olarak, çokça
  • "Çocuk aşırı üzülüyor."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü