Sonunda ık olan 9 harfli 431 kelime var. IK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ık olan kelimeler listesine ya da başında ık olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAŞMAKLIK

 1. [isim] Camide ayakkabı konulan yer
 2. Padişahın anne, kız kardeş, kız ve hasekilerine bağlanan ödenek, has, arpalık

HAYRANLIK

 1. [isim] Hayran olma durumu
  • "İnsan öğrenciyken bazı hocalarına büyük hayranlık duyar." (Haldun Taner)
 2. Tutku, aşırı istek
  • "Gençliğin, hiç olmazsa gençliğin ruhundan bu mal, bu süs, bu lüks hayranlığını sökelim." (Peyami Safa)

DÜŞMANLIK

 1. [isim] Düşman olma durumu
 2. Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm
  • "Bana karşı her tavrında bir düşmanlık seziyorum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SAYGINLIK

 1. [isim] Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij

NOKSANLIK

 1. [isim] Noksan olma durumu, eksiklik

SAĞDIÇLIK

 1. [isim] Sağdıç olma durumu

SEYRANLIK

 1. [isim] Gezinti yeri
  • "Bu Osmanlı prensini de 1910 sularında İstanbul'un bir seyranlığında görmüştüm." (Falih Rıfkı Atay)

SİGARALIK

 1. [isim] Sigara konulan kap
 2. Sigara ağızlığı

TATSIZLIK

 1. [isim] Tatsız olma durumu
  • "Çoktandır aramızda tatsızlık çıkardığım yoktu." (Necati Cumalı)
 2. Hoşa gitmeyen, can sıkan davranış veya durum
  • "Düğün sahipleri erkenden tatsızlık çıkacağını gördüler, gidip delikanlılara yalvardılar." (Memduh Şevket Esendal)

ALAYCILIK

 1. [isim] Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu

BEZZAZLIK

 1. [isim] Kumaş satma işi, manifaturacılık

ÇAKMAKLIK

 1. [isim] İçine çakmak konulan koruyucu malzeme
 2. [sıfat] Çakmakta kullanılacak olan
  • "Çakmaklık benzin."

KARABALIK

 1. [isim] Tatlı su kayası

KÜFRANLIK

 1. [isim] Nankörlük
  • "Ekmek yediğin kapıya katiyen küfranlık etmeyeceksin." (Kemal Tahir)

ASALAKLIK

 1. [isim] Asalak olma durumu

MUHTAÇLIK

 1. [isim] Bakmaya mecbur olduğu aile bireylerini veya kendisini geçindirmeye yetecek geliri, malı, kazancı olmayanların içinde bulunduğu durum

DALGINLIK

 1. [isim] Dalgın olma durumu
  • "Kendisine bir dalgınlık ve unutkanlık gelmiş." (Peyami Safa)
  • "Bir dalgınlığına getirip dışarı kaçıyor." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Dalgınca davranış
 3. Derin uyku durumu

TANKÇILIK

 1. [isim] Tankçı olma durumu

IŞIKLILIK

 1. [isim] Bir optik cihazda, cisme çıplak gözle veya cihazla bakıldığında ağ tabakadaki birim yüzeyi etkileyen ışık miktarları arasındaki oran

YAZMANLIK

 1. [isim] Yazmanın görevi
 2. Yazmanın makamı, kâtiplik, sekreterlik

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü