Sonunda ık olan 5 harfli 76 kelime var. IK ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ık olan kelimeler listesine ya da başında ık olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SAPIK

 1. [sıfat] Tavır ve davranışları normal olmayan veya geleneklerden, törelerden ayrılan, anormal (kimse), gayritabii, anormal
  • "Sapık düşünce."
 2. Delice davranışları olan, meczup

SINIK

 1. [sıfat] Kırık, çıkık
 2. Yenilmiş, bozguna uğramış

AĞCIK

 1. [isim] Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kın

FASIK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Allah'ın emirlerini tanımayan, sapkın, günah işleyen
 2. Kötülük eden, fesatçı

SALIK

 1. [isim] Tavsiye
  • "Dün akşam, bana bu kahveyi salık verdikleri zaman bütün gece sevincimden gözüme uyku girmedi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber

SANIK

 1. [sıfat] Suçlu olduğu sanılarak mahkemeye sevk edilmiş (kimse), maznun

KIPIK

 1. [sıfat] Yarı kapalı (göz)

SARIK

 1. [isim] Sarılarak meydana getirilen başlık
  • "O artık sarığı ile, cübbesi ve lapçınları ile tam bir hoca efendi idi." (Tarık Buğra)
 2. Kavuk, fes gibi bazı başlıkların üzerine sarılan tülbent, şal vb

ÇALIK

 1. [sıfat] Çarpık
  • "Ağzı burnu çalık."
 2. Verev kesilmiş
  • "Kumaşın bir yanı çalık."
 3. Doğal olmaktan uzaklaşmış, kendi renginden olmayan
  • "Aklı çalık. Rengi çalık."
 4. Adı defterden silinmiş
 5. Yüzünde çıban veya yara yeri olan
 6. [isim] Çıban yeri
 7. [isim] Koyunlarda çiçek hastalığı
 8. [isim] Çalgın
 9. Yan yan giden
  • "Çalık at."

YAZIK

 1. [isim] Herkesi üzebilecek şey, günah
  • "Kumaşa yazık etti. Çocuğa yazık ettiniz. Masrafa yazık oldu. Adama yazık oldu."
  • "Yazıklar olsun, seni sevmesini bilmeyenlere; ey gamlı ülke!.." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. [ünlem] Acınma, üzüntü anlatan bir söz
  • "Yazık! Bu iş böyle mi olacaktı?"
 3. [ünlem] Kınama anlatan bir söz
  • "Yazık sana! Böyle mi yapacaktın?"

ALLIK

 1. [isim] Al olma durumu
  • "Yanaklarının allığından kinaye, ona alyanak lakabını takmışlar." (Sermet Muhtar Alus)
 2. Kadınların süs için yanaklarına sürdükleri al boya

CACIK

 1. [isim] Yoğurt, ayran içine hıyar veya marul doğranarak yapılan, çoğu kez sarımsaklı, iştah açıcı yiyecek

VICIK

 1. [sıfat] Sulanarak kıvamı gevşemiş, yumuşamış

YAPIK

 1. [isim] Belleme (II)
 2. Yeniçerilerin giydikleri üstlük

KINIK
...
ATMIK

 1. [isim] Meni

AŞLIK

 1. [isim] Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
 2. Dövüldükten sonra savrularak temizlenen ve kurutulan buğday
 3. Zahire

RIZIK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yiyecek, içecek şey, azık
  • "Arap kesesine Anadolu altını ve Arap kursağına Anadolu'nun rızkını akıtacağız." (Refik Halit Karay)
 2. Tanrı'nın bütün yarattıklarına verdiği nimet
  • "Bizden şerefli yırtıcı kuş, kan emen böcek / Tanrı'm o yolda rızkını vermiş, kusuru yok." (Mehmet Çınarlı)

BIYIK

 1. [isim] Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
  • "Bıyık ve kaşlarımdaki aklar saçlarımdakinden daha azdı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Çocuklar, şimdilik ele güne karşı onların ana, babası olmakla övünmemize bıyık altından gülmektedirler." (Haldun Taner)
  • "Çocukları ve bıyıkları terlemeye yüz tutmuşları selamlıktan çağırdılar." (Refik Halit Karay)
  • "Bıyık buran, göğüs geren erleriz." (Enis Behiç Koryürek)
 2. Balıklarda deri uzantısı
 3. Asma vb. bitkilerde, sarılıp tutunmaya yarayan sürgün

ÇATIK

 1. [sıfat] Çatılmış olan
  • "O çatık kara kaşlı, al yanaklı hanımın kucağına oturmak lazım gelmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü