Başında İLGİ olan 17 kelime var. İLGİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde İLGİ olan kelimeler listesine ya da sonu İLGİ ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında İLGİ bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İLGİLENDİRMEK

12 Harfli Kelimeler

İLGİLENDİRİŞ, İLGİLENDİRME, İLGİNÇLEŞMEK

11 Harfli Kelimeler

İLGİNÇLEŞME

10 Harfli Kelimeler

İLGİLENMEK, İLGİSİZLİK

9 Harfli Kelimeler

İLGİLEMEK, İLGİLENİŞ, İLGİLENME, İLGİLİLİK, İLGİNÇLİK

8 Harfli Kelimeler

İLGİLEME

7 Harfli Kelimeler

İLGİSİZ

6 Harfli Kelimeler

İLGİLİ, İLGİNÇ

4 Harfli Kelimeler

İLGİ


Kelime bulma makinesi

G L İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

İLGİ

3 Harfli Kelimeler

LİG

2 Harfli Kelimeler

İL

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İLGİLENDİRMEK

 1. [-i] İlgisini çekmek, önem vermek
  • "Oralı mıdır, değil midir, beni zerre kadar ilgilendirmez." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [-le] Bir şeyle ilgili kılmak
 3. İlişkin olmak
  • "İşçileri ilgilendiren bir karar."
 4. Elverişli, uygun bulmak

İLGİLENDİRİŞ

 1. [isim] İlgilendirme işi veya biçimi

İLGİNÇLEŞMEK

 1. [nsz] İlginç duruma gelmek

İLGİLENDİRME

 1. [isim] İlgilendirmek işi

İLGİNÇLEŞME

 1. [isim] İlginçleşmek işi veya durumu

İLGİLENMEK

 1. [-le] Birine karşı yakınlık duymak veya göstermek, alakalanmak
  • "Tarlaları gezdim, okuluma gittim, çocukları tanıdım, köylülerle ilgilendim." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir şeye karşı merak duymak
  • "Arkadaşım yeni buluşlarla ilgileniyor."
 3. [nsz] Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak, bir şeyi çekici bulmak
  • "Okulda ilgilendiği tek ders İngilizceydi." (Necati Cumalı)

İLGİSİZLİK

 1. [isim] İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alakasızlık
 2. İlgi göstermeme durumu
  • "İşinin ehli, usta bir halk komiği idi; ilgisizlik içinde tek başına yapabileceğini yaptı ve gitti." (Haldun Taner)
 3. Gönlün sevgi, nefret vb. duygulardan soyutlanmış olması durumu, kayıtsızlık, lakaydi

İLGİLENİŞ

 1. [isim] İlgilenme işi veya biçimi

İLGİLİLİK

 1. [isim] İlgili olma durumu, mensubiyet

İLGİLENME

 1. [isim] İlgilenmek işi

İLGİNÇLİK

 1. [isim] İlginç olma durumu
  • "Onun ilginçliği de bu gözlemlerde, ayrıntılardadır zaten." (Salâh Birsel)

İLGİLEMEK

 1. [-i] İki parçayı birbirine eğreti olarak dikmek, teyellemek

İLGİLEME

 1. [isim] İlgilemek işi

İLGİSİZ

 1. [sıfat] İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alakasız, lakayıt, bigâne

İLGİNÇ

 1. [sıfat] İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan
  • "Yöneticinin Karpiç gecelerine dair de ilginç anıları vardı." (Çetin Altan)

İLGİLİ

 1. [sıfat] İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik
  • "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi." (Necati Cumalı)

İLGİ

 1. [isim] İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk
  • "Yeni istidatlara her zaman ilgi duyan bir büyük sanatçı idi." (Cahit Uçuk)
  • "İki üç ders içinde ilgisini çeken bir öğrenci olmuştum" (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Çocuğu babasına bırakıp kendisi erkekle ilgisini keser ve familyasının yanına döner." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik
 3. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi
 4. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü