Sonunda İ olan 5 harfli 352 kelime var. İ harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde İ harfi olan kelimeler listesine ya da başında İ harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HAVAİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hava ile ilgili, havada bulunan
 2. [isim] Açık mavi renk
 3. Bu renkte olan
  • "Havai gözlük camlarının arkasından insana tatlı tatlı bakan iri kara gözleri vardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan, ciddi işler yapmayan, dilediği gibi davranan, uçarı, hoppa, yeleme
 5. Değersiz, boş
  • "Ne yapıp yapmış bu havai konuşmayı bir röportaj şekline sokmak yolunu bulmuştu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ŞAHSİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, bireysel, özlük
  • "Hareketin içinde şahsi kinler ve rekabetler vardı." (Falih Rıfkı Atay)

YAHNİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kavrulmuş soğan ve salça ile pişirilen, sade veya sebzeli et yemeği

HANGİ

 1. [sıfat] İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
  • "Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben değilim." (Cahit Sıtkı Tarancı)
  • "Hangi dağda kurt öldü de sen beni aradın?"

MİLLİ

 1. [sıfat] Mili (I, II) olan

DİLCİ

 1. [isim] Dil bilimci
 2. Dille ilgili araştırmalar yapan kimse

KREDİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Borç ödemede güvenilir olma durumu
  • "Piyasada kredisi var."
 2. Ödünç alınan veya verilen mal, para
  • "Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir." (Atilla İlhan)
 3. Güven, saygınlık, itibar
 4. Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim

TEZLİ

 1. [sıfat] Tezi olan, bir iddia ileri süren

ZENCİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Siyah ırktan olan kimse, siyahi
  • "Avrupalılar arasında, bizi zenci gibi kara zannedenler varmış." (Falih Rıfkı Atay)

HARBİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ateşli silahların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe
  • "Haydi biraz harbi bas bakalım." (Memduh Şevket Esendal)
 2. [sıfat] Doğru, hilesiz, temiz, mert
  • "Camiada onu pek ciddiye almazlar ama ben severim, harbi kızdır." (Ahmet Ümit)

BEZSİ

 1. [sıfat] Bezi andıran, beze benzeyen, bez gibi

TEŞYİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Uğurlama
  • "Onları kasabanın kenarına kadar teşyi ettim." (Memduh Şevket Esendal)

PLATİ

 1. [isim] Genellikle akvaryumlarda yetişen, değişik renklerde, uzunluğu yaklaşık 5 cm olan bir tatlı su balığı (Xiphophorus maculatus)

RALLİ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Yarışmacıların otomobille belli yolları izleyerek ve özel kurallara uyarak belirli bir yere ulaşmalarına dayanan otomobil yarışması

SİVRİ

 1. [sıfat] Ucu keskin ve batıcı olan
  • "Sivri gagasından kelimeler çıkarken sanki birer ok oluyordu." (Ömer Seyfettin)
 2. Ucuna doğru gittikçe incelen
  • "Aşağıda gördüğümüz dik ve sivri bir binanın üst katında çay içmeye gideceğiz." (Falih Rıfkı Atay)
 3. [isim] Palamut
 4. Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı
  • "Sivri uçlar. Sivri bir adam."

TEŞRİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yasama

YEĞNİ

 1. [sıfat] Ağır olmayan, hafif
 2. Ciddi olmayan

EZELİ
...
GERGİ

 1. [isim] Perde
 2. İp, kayış, tel vb.ni gerginleştirme işinde kullanılan araç

CEZAİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
  • "Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez." (Anayasa)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü