Başında İ olan 4 harfli 128 kelime var. İ harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde İ harfi olan kelimeler listesine ya da sonu İ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İVGİ

 1. [isim] Ağaç oymaya yarar kesici araç

İSLİ

 1. İsi olan, islenmiş, is bulaşmış
  • "Alevlerin ortasında, dibi isli bir kazan." (Haldun Taner)
 2. [zarf] İs verecek biçimde (yanmak)

İMAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ham maddeyi işleyip mal üretme
  • "Ayakkabı imal etmek."
 2. Yapım

İŞBU

 1. [isim] Bu, özellikle bu
  • "İşbu sebepten dolayı."

İĞNE

 1. [isim] Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
  • "Sabah sabah davullar vurulup meydan kurulur. Aman öyle bir kalabalık olur ki iğne atsan yere düşmez." (Eflatun Cem Güney)
  • "İğne ile kuyu kazmak gibi bir şeydi oymacılık." (Çetin Altan)
  • "Sonunda doktorların ısrarıyla bir sürü kuduz iğnesi yedi." (Refik Erduran)
  • "Konuk kadının durgunluğu evdeki tedirginliktendi, iğne üstünde oturuyormuşçasına eğretiydi duruşu." (Burhan Günel)
 2. İki şeyi birbirine tutturmaya yarar ince, uzun, ucu sivri, metal araç
  • "Çengelli iğne. Toplu iğne."
 3. Toplu iğnenin süs olarak kullanılan, iri başlı, renkli bir türü
 4. Genellikle kadınların süs olarak elbiselerinin göğüs, yaka vb. yerlerine taktıkları süs eşyası
 5. Bazı araçların ucu sivri parçaları
  • "Pusula iğnesi."
 6. Bazı böceklerin kendilerini savunmak için kullandıkları organ
  • "Arının iğnesi. Akrebin iğnesi."
 7. Oltanın ucundaki küçük çengel
 8. Dokunaklı söz
 9. Bitkilerde yumurtacıkla tepecik arasındaki sapçık
 10. Şırınga
 11. Zerk yolu ile vücuda verilen ilaç
  • "Hekim hastaya hap yerine iğne verdi."
 12. Vücuda bu yolla ilaç verme işi
  • "Eczacının yaptığı bir adrenalin iğnesinden sonra gözlerini açtı." (Haldun Taner)

İBDA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yaratma, yoktan var etme

İLİÇ
...
İYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün

İNCİ

 1. [isim] İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içerisinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
  • "Pek âlâ elinde inci gibi yazısı var, daha ziyade okuyup da ne olacak?" (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bu tanelerden oluşan takı
  • "Yalıdaki ev, Dürnev Hanım'ın halılarını, incilerini gözden çıkarmasıyla kurtuldu." (Necati Cumalı)
 3. Yanlışlığı sebebiyle gülünç olan söz veya cümle

İCAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Buluş
  • "Nihayet, yaza çize ilk satırı üç nokta ile başlayan yeni bir tarz icat ettim." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Gerçekmiş gibi gösterme çabası
  • "Çok durduğumdan şüphelenmesinler diye uydurma bir tamir icat ettim." (Aka Gündüz)

İZBE

Kelime Kökeni : Rusça

 1. Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
  • "Bir sırrı sürüklüyor terlikler pıtır pıtır / izbe sofalarında izbe sofalarında." (Necip Fazıl Kısakürek)
 2. Sapa

İĞDE

 1. [isim] İğdegillerden, kokulu, sarı çiçekleri olan, çalı biçiminde bir ağaç (Elaeagnus)
 2. Bu ağacın zeytin biçiminde, kabuğu kırmızıya çalan sarı renkte, beyaz unlu, tadı mayhoş yemişi

İLAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Duyuru
  • "Afişte, ilanda yazılı vakit gelmemiş de olsa perde açılacak demekti." (Tarık Buğra)
  • "Dün, bütün akşam gazetelerine ilan verdim." (Ömer Seyfettin)
 2. Açıkça bildirme, açıkça duyurma
  • "Cumhuriyetin ilanı."
  • "Mahkemede senetle kendi kızı olduğunu dünyaya ilan etti." (Halide Edip Adıvar)

İNCE

 1. [sıfat] Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı
  • "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."
  • "Annesinin bu meseleyi nasıl ince eleyip sık dokuyacağını biliyordu." (Orhan Kemal)
 2. Zayıf
  • "Sarışın, kuru, ince bir kadındı." (Yahya Kemal Beyatlı)
 3. Taneleri ufak, iri karşıtı
  • "İnce un. İnce kum."
 4. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı
  • "İnce nakış."
 5. Ayrıntılı
  • "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..." (Tomris Uyar)
 6. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar)
 7. Tiz (ses), pes karşıtı
  • "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi." (Reşat Nuri Güntekin)
 8. Hafif, gücü az
  • "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir." (Sait Faik Abasıyanık)
 9. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı
  • "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)
 10. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı
  • "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."

İNEK

 1. [isim] Dişi sığır
 2. Çok çalışan öğrenci
 3. İbne
 4. [sıfat] Aptal, bön

İKEN

 1. [zarf] Esnasında, ...-dığı / -diği hâlde, ...-dığı / -diği zaman
  • "Dil bizim dilimiz iken, kitabımız bizim yabancımız olmuştu." (Memduh Şevket Esendal)

İHAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuruntuya düşürme
 2. İki anlamı olan bir sözün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması ve anlamı güçlendirmesi sanatı

İTÇE

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [zarf] İt gibi, terbiyesiz bir biçimde

İMGE

 1. [isim] Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
 2. Genel görünüş, izlenim, imaj
  • "Efsanevi asi kız imgesine, bu imgenin kararlı ödünsüzlüğüne kavuşabilirdi." (Murathan Mungan)
 3. Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj
 4. Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj

İŞLİ

 1. [sıfat] Üzeri nakışlı
  • "Sırma işli bir peştamal." (Yusuf Ziya Ortaç)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü