Başında üf olan 12 kelime var. Üf ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde üf olan kelimeler listesine ya da sonu üf ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında üf bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

ÜFÜRÜKÇÜLÜK

8 Harfli Kelimeler

ÜFLEMELİ, ÜFLENMEK, ÜFLEYİCİ, ÜFÜRÜKÇÜ

7 Harfli Kelimeler

ÜFLEMEK, ÜFLENME, ÜFÜRMEK

6 Harfli Kelimeler

ÜFLEME, ÜFÜRME, ÜFÜRÜK

5 Harfli Kelimeler

ÜFLEÇ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÜFÜRÜKÇÜLÜK

 1. [isim] Üfürükçünün işi

ÜFLEYİCİ

 1. [isim] Üfleyen kimse

ÜFÜRÜKÇÜ

 1. [isim] Okuyup üfleyerek hastalıkları savdığını ileri süren ve böylece bilgisiz kimseleri dolandıran düzenbaz kimse
  • "Eskiden üfürükçüler vardı, isteyenleri yere yatırıp pestil gibi çiğnerlerdi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

ÜFLEMELİ

 1. [sıfat] Üflenerek çalınan (çalgı)

ÜFLENMEK

 1. [nsz] Üfleme işi yapılmak
  • "Çakır gözleri üflenmiş bir alev gibi parlıyordu." (Ömer Seyfettin)

ÜFLEMEK

 1. [-e] Dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine hızla vermek, üfürmek
  • "İki senedir sigaralarının dumanlarını burnuma üflediği yetmemiş gibi şimdi de bana oyun etmeye kalkışıyor." (Aka Gündüz)
 2. [-i] Yanmakta olan bir şeyi söndürmek veya canlandırmak için soluk vermek
  • "İdris iskele başında salep güğümünün altındaki eleme kömürlerin küllerini üflüyor." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. [-i] Nefesli çalgıları çalmak
  • "Arkadaş çalgısını bir iki defa üfledikten sonra döndü." (Osman Cemal Kaygılı)

ÜFÜRMEK

 1. [-i] Üflemek
 2. Üfleyerek bulunduğu yerden uzaklaştırmak
  • "Pencereden ince bir rüzgâr, güneş tozlarını tül perdelere üfürüyor." (Atilla İlhan)
 3. [nsz] Esmek
  • "Kapının altından rüzgâr üfürüyor."
 4. [nsz] Üfleyerek çalmak
  • "Birdenbire kavalı dudaklarına götürdü, üfürmeye başladı." (Halide Edip Adıvar)
 5. [nsz] Abartarak konuşmak

ÜFLENME

 1. [isim] Üflenmek işi

ÜFÜRME

 1. [isim] Üfürmek işi

ÜFLEME

 1. [isim] Üflemek işi

ÜFÜRÜK

 1. [isim] Üfürülerek verilen soluk
 2. Üfürükçülerin hastaların üstüne okuyarak üfürdükleri soluk

ÜFLEÇ

 1. [isim] Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
 2. Laboratuvarlarda yüksek ısı elde edilen araç, hamlaç

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü