Başında ü olan 7 harfli 69 kelime var. Ü harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ü harfi olan kelimeler listesine ya da sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÜRTİKER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurdeşen

ÜZERLİK

 1. [isim] Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi amaçlı, tütsü olarak kullanılan bir bitki (Peganum harmala)
  • "Miniminiyken o da benim gibi üzerlikle tütsülenmiştir." (Refik Halit Karay)
 2. Bu bitkinin tohumlarından yapılan nazarlık veya süs olarak kullanılan eşya

ÜRETKEN

 1. [sıfat] Üretme gücü olan, çok üreten

ÜSLUPÇU

 1. [isim] Üslubu beğenilen yazar

ÜRKÜTME

 1. [isim] Ürkütmek işi

ÜZÜLMEK

 1. [nsz] Üzme işine konu olmak
  • "Karısının düştüğü bu hâle üzülmek şöyle dursun ona çok defa dadı kalfa muamelesi etmekten çekinmezdi." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Üzüntü duymak, kaygılanmak
  • "Bu apartmandan başka yere gideceksiniz diye üzülüyorum." (Peyami Safa)

ÜTÜLMEK

 1. [nsz] Oyunda, yenilmek, kaybetmek

ÜÇLEMEK

 1. [-i] Üçe çıkarmak
 2. Ürünün üçte birine karşılık, toprağını kiraya vermek
 3. Tarlayı üç kez sürmek

ÜRÜNSÜZ

 1. [sıfat] Ürünü olmayan
 2. Eseri olmayan, esersiz
  • "Neşeli bir olgunluk devrinin ürünsüz geçmesini, oldukça bencil bir davranış saydığımızı da belirtmeliyiz." (Haldun Taner)

ÜSTÜBEÇ

 1. [isim] Boyacılıkta kullanılan zehirli, bazik kurşun karbonat
  • "Gündüz yüzünün kızıllığını örtmek için sürdüğü kalın pudra tabakası âdeta bir üstübeç maskesini hatırlatıyordu." (Halide Edip Adıvar)

ÜLEŞMEK

 1. [nsz] Bölüşmek, paylaşmak

ÜLKÜDAŞ

 1. [isim] Aynı ülküye bağlı olanlardan her biri

ÜZÜMSÜZ

 1. [sıfat] İçinde üzüm olmayan

ÜSLENME

 1. [isim] Üslenmek işi

ÜÇKAĞIT
...
ÜSTELİK

 1. [zarf] Ayrıca, bir de, bundan başka
  • "Üstelik bu sene dimağımda büyük bir yorgunluk duyuyorum." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 2. [sıfat] Güçlü, kuvvetli, sağlam
  • "Benim sesim ondan daha üsteliktir!" (Osman Cemal Kaygılı)
 3. [isim] Üste verilen şey, fark
  • "Saatimi bu kalemle değiştirdim, bin lira da üstelik aldım."

ÜSTENCİ

 1. [isim] Yüklenici

ÜÇTELLİ

 1. [isim] Üç teli olan saz

ÜZERİNE

 1. [zarf] Üstüne
  • "Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma şerefim üzerine ant içerim." (Anayasa)
  • "Üzerimize çöken şimşekli, yıldırımlı havanın bana verdiği helecanı yeniden duyuyorum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Korku, su içen bir ceylana saldıran kurt gibi üzerime çullandı."
  • "Aldım eve getirdim kuşu. Başka zaman olsa üzerime ölü toprağı serpilmiş gibi uyurdum. Gece uyku girmedi gözüme. Arada bir uyanıp kuşa baktım." (Tarık Dursun K)
 2. Hakkında
  • "Dil üzerine bir yazı."
  • "Söylediklerini hepimiz ayrı ayrı üzerimize almıştık, susuyor ve sıkılıyorduk." (Ömer Seyfettin)
 3. ...-den dolayı
  • "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."
  • "Fakat haydi beni boşadınız. Almanya'da sevdiğiniz bir başka kadını üzerime aldınız neyse." (Ömer Seyfettin)
 4. ...-den sonra
  • "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."

ÜÇÇATAL

 1. [isim] Büyük balıkları avlamak için kullanılan ucu üç çatallı zıpkın

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü