Başında ü olan 5 harfli 49 kelime var. Ü harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ü harfi olan kelimeler listesine ya da sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ü bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÜSERA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Esirler, köleler
  • "Bulgarlara esir düşüp fedakâr emirberi Hasan Çavuşun marifetiyle üsera karargâhından firar edişi." (Haldun Taner)

ÜLFET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alışma, kaynaşma
  • "Kendilerine bir kimse bulunamıyor ki ülfet etsinler." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Tanışma, görüşme
  • "Temiz ve metin bir insan olduğu ilk ülfetinden anlaşılırdı." (Yahya Kemal Beyatlı)
 3. Dostluk, ahbaplık
  • "Ülfet belalı şey fakat uzlet sıkıntılı / Bilmem nasıl geçirmeliyim son beş on yılı." (Yahya Kemal Beyatlı)

ÜMMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. Muhammed'e inanarak, onun yaptıklarını ve söylediklerini uygulayarak çevresinde toplanan Müslümanların tümü
  • "Allah'ım, sen koru Muhammed ümmetini bu eşkıyanın zulmünden."

ÜLKER
...
ÜZERİ

 1. [isim] Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı
  • "Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Varlık, kimlik
  • "Bu sözler, Mebrure'nin üzerinde derin ve kuvvetli bir tesir bıraktı." (Peyami Safa)
 3. Bir şeyin görülen yanı, yüzü
 4. Bir şeyin dış yüzü, yüzey
 5. Giysi
 6. Vücut, beden
  • "Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük." (Reşat Nuri Güntekin)
 7. Artan, geriye kalan bölüm
  • "Alışverişin üzeri."
 8. Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz
  • "Sonra yine böyle durgun, yine sıcak, öğle üzerleri vardır, herkesin uykuya vardığı, araba seslerinin kesildiği, sokakların tenhalaştığı bomboş, çıplak öğle üzerleri." (Refik Halit Karay)

ÜDEBA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazarlar, edipler

ÜZMEK

 1. [-i] Üzüntü vermek
  • "Onu biraz üzerim ama zekâsına da bayılırım." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
  • "Odunlar eşeğin sırtını üzüyordu." (Halikarnas Balıkçısı)

ÜRKME

 1. [isim] Ürkmek durumu, tevahhuş

ÜTÜLÜ

 1. [sıfat] Ütülenmiş, ütü ile buruşuklukları giderilmiş
  • "Ayağında beyaz, yeni ütülü bir pantolon, üstünde bir fildekoz var." (Peyami Safa)

ÜÇLÜK

 1. Üç tanesi bir arada bulunan, üç tane alabilen, üç taneden oluşmuş
 2. [isim] Basketbolda ceza alanı dışından atılan topun potaya geçirilmesi sonucu kazanılan üç sayı değerindeki atış

ÜREME

 1. [isim] Üremek durumu
 2. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül

ÜRGÜP
...
ÜSTEL

 1. [sıfat] Üstü olan

ÜCRET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İş gücünün karşılığı olan para veya mal
  • "Ücret emeğin karşılığıdır." (Anayasa)
 2. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para
  • "Fiyatından daha yüksek bir ücretle satın aldı." (Peyami Safa)

ÜSTLÜ

 1. [sıfat] Üstü olan

ÜÇGEN

 1. [isim] Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
  • "Tabanı otuz metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir." (Tarık Buğra)
 2. [sıfat] Bu biçimde olan

ÜNDEŞ

 1. [isim] Benzer sesle biten söz veya cümle

ÜÇTAŞ

 1. [isim] Üç taşla oynanan bir tür çocuk oyunu

ÜRYAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çıplak

ÜĞRÜM

 1. [isim] Çoğunlukla ayın neden olduğu, yerin dönme ekseninin yaptığı koni hareketindeki dönemsel salınım, nütasyon

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü