Başında üç olan 28 kelime var. Üç ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde üç olan kelimeler listesine ya da sonu üç ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında üç bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

ÜÇKAĞITÇILIK

9 Harfli Kelimeler

ÜÇKAĞITÇI, ÜÇÜNCÜLÜK

8 Harfli Kelimeler

ÜÇÇEYREK, ÜÇLEŞMEK, ÜÇÜZLEME

7 Harfli Kelimeler

ÜÇBUDAK, ÜÇÇATAL, ÜÇKAĞIT, ÜÇLEMEK, ÜÇLEŞME, ÜÇTEKER, ÜÇTELLİ, ÜÇÜNCÜL

6 Harfli Kelimeler

ÜÇAYAK, ÜÇERLİ, ÜÇLEME, ÜÇÜNCÜ, ÜÇÜZLÜ

5 Harfli Kelimeler

ÜÇGEN, ÜÇGÜL, ÜÇLER, ÜÇLÜK, ÜÇTAŞ

4 Harfli Kelimeler

ÜÇER, ÜÇLÜ, ÜÇÜZ

2 Harfli Kelimeler

ÜÇ


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÜÇKAĞITÇILIK
...
ÜÇÜNCÜLÜK

 1. [isim] Üçüncü olma durumu

ÜÇKAĞITÇI
...
ÜÇLEŞMEK

 1. [nsz] Üçe çıkmak, bir veya ikiyken üç olmak

ÜÇÇEYREK

 1. [isim] Çocuklar için yapılan keman

ÜÇÜZLEME

 1. [isim] Bir dizenin hem ritmik hem anlam olarak üç ayrı öbek oluşturması
  • "Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm." (Halk türküsü)

ÜÇTEKER

 1. [isim] İkisi arkada, biri önde üç tekerleği olan, çocukların düşmeden binmesi için yapılmış araç
 2. Triportör

ÜÇÜNCÜL

 1. [sıfat] Organik bir birleşiğin formülünde öbür üç karbon atomuna bağlı olan (karbon atomu), tersiyer
 2. Bir hastalığın belirli iki devresinden sonra oluşan (belirtiler)

ÜÇLEMEK

 1. [-i] Üçe çıkarmak
 2. Ürünün üçte birine karşılık, toprağını kiraya vermek
 3. Tarlayı üç kez sürmek

ÜÇLEŞME

 1. [isim] Üçleşmek işi veya durumu

ÜÇTELLİ

 1. [isim] Üç teli olan saz

ÜÇÇATAL

 1. [isim] Büyük balıkları avlamak için kullanılan ucu üç çatallı zıpkın

ÜÇKAĞIT
...
ÜÇBUDAK

 1. [isim] İzmir'de üretilen bir tütün türü

ÜÇAYAK

 1. [isim] Fotoğraf makinesi, televizyon kameraları vb. aletlerin üzerine oturduğu üç ayaklı düzen
 2. Sacayağı
 3. Bir halay çeşidi

ÜÇÜNCÜ

 1. [sıfat] Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen
  • "Gelir vergisinin üçüncü taksitini verdik." (Burhan Felek)

ÜÇLEME

 1. [isim] Üçlemek işi
 2. [sıfat] Üçe bükülmüş, üç kat
  • "Üçleme halat."
 3. Bentleri üçer dizeli olan türkü
 4. Bir yazarın, konu ve fikrî yapı olarak birbirini izleyen üç eseri, triloji
 5. Teslis
  • "Din inancı vardır ki akla hiç dayanmaz, Hristiyanların üçleme inancı gibi." (İsmail Hakkı Baltacıoğlu)

ÜÇERLİ

 1. [sıfat] Üçer üçer birimden oluşan
  • "Üçerli kol hâlinde yürümek."

ÜÇÜZLÜ

 1. [sıfat] Üçüzleri olan (ana)
 2. Üçü bir arada olan
  • "Fransa ile yaptığımız üçüzlü paktın aleyhinde bulunanların..." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ÜÇGEN

 1. [isim] Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
  • "Tabanı otuz metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir." (Tarık Buğra)
 2. [sıfat] Bu biçimde olan

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü