Başında ört olan 20 kelime var. Ört ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ört olan kelimeler listesine ya da sonu ört ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ört bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

ÖRTÜŞTÜRMEK

10 Harfli Kelimeler

ÖRTÜŞTÜRME

9 Harfli Kelimeler

ÖRTTÜRMEK

8 Harfli Kelimeler

ÖRTTÜRME, ÖRTÜLMEK, ÖRTÜNMEK, ÖRTÜŞMEK

7 Harfli Kelimeler

ÖRTENEK, ÖRTMECE, ÖRTÜLME, ÖRTÜNME, ÖRTÜSÜZ, ÖRTÜŞME

6 Harfli Kelimeler

ÖRTBAS, ÖRTMEK, ÖRTÜLÜ

5 Harfli Kelimeler

ÖRTME, ÖRTÜK, ÖRTÜŞ

4 Harfli Kelimeler

ÖRTÜ


Kelime bulma makinesi

R T Ö Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

TÖR

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖRTÜŞTÜRMEK

 1. [-i] Örtüşme işini yaptırmak

ÖRTÜŞTÜRME

 1. [isim] Örtüştürmek işi

ÖRTTÜRMEK

 1. [-i] Örtme işini yaptırmak

ÖRTTÜRME

 1. [isim] Öttürmek işi

ÖRTÜNMEK

 1. [nsz] Kendi üzerine bir şey örtmek
  • "Üşümem merak etme / Sıcak tutar yün fanila / Olmazsa örtünürüm / Battaniyeyi iki katlı." (Behçet Necatigil)
 2. Kadın, dinî açıdan görünmesi sakıncalı olan yerlerini örtmek

ÖRTÜŞMEK

 1. [-le] Aynı noktalarda ve düzlemlerde kesişmek
 2. İki görüş, düşünce, sözcük, cümle birbiriyle tam olarak uyuşmak

ÖRTÜLMEK

 1. [nsz] Örtme işine konu olmak
  • "Kamara deliklerinin üstleri küçücük camlarla örtülmüş." (Sait Faik Abasıyanık)

ÖRTÜSÜZ

 1. [sıfat] Örtüsü olmayan
 2. Örtülmemiş
  • "İşte yalının penceresinde yengemin örtüsüz başı renkli bir demet..." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Açık seçik, gizlenmeyen
  • "En ciddileri bile cıvıtan meclis, örtüsüz telmihlere, taşkın hareketlere de müsamaha etmeye başlamıştı." (Peyami Safa)

ÖRTÜLME

 1. [isim] Örtülmek işi
 2. Bir gök cisminin yeryüzündeki gözlemciye göre, başka bir gök cisminin arkasından geçmesi

ÖRTENEK

 1. [isim] Hayvanların vücudunu örten deri, kıl, tüy, pul vb. dokuların bütünü
 2. Bazı organları örten zarlar

ÖRTMECE

 1. [isim] Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun ve edepli bir biçimde anlatılması, edebikelam
 2. Kandırma, gizleme

ÖRTÜNME

 1. [isim] Örtünmek işi

ÖRTÜŞME

 1. [isim] Örtüşmek durumu veya biçimi

ÖRTÜLÜ

 1. [sıfat] Örtüsü olan
  • "Orta yaşlı, başı örtülü bir kadın yanımda duruyor." (Refik Halit Karay)
 2. Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış
  • "Yerler yemyeşil ve ıslak bir çimenle örtülü." (Ahmet Haşim)
 3. [zarf] Açıklama yapmadan, belli belirsiz bir biçimde, müphem

ÖRTMEK

 1. [-i] Korumak, görünmez duruma getirmek veya gizlemek için üstüne bir şey koymak
  • "Kadın bebeğini itina ile yatırdı, yüzünü örttü." (Aka Gündüz)
 2. Kapamak
  • "Perihan kızdı, gidip piyanonun kapağını örttü." (Peyami Safa)
 3. Kaplamak
  • "Sarmaşıklar duvarları örtmüş."
 4. Kötü bir durumu belli etmemek, gizlemek, saklamak
  • "Birinin suçunu örtmek."

ÖRTBAS

 1. [isim] Bir durumun duyulmamasını, yayılmamasını sağlayan önlemler alma
  • "Onlar da rezaleti örtbas etmek için kızı Bursa'ya kaçırdılar." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Her türlü ayıbın örtbas olacağını sandığı bir uzak diyara alıp götürmüştür." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ÖRTÜŞ

 1. [isim] Örtme işi veya biçimi

ÖRTÜK

 1. [sıfat] Örtülü, kapalı

ÖRTME

 1. [isim] Örtmek işi
 2. Baş örtüsü
 3. Üstü kapalı, önü açık yer
  • "Damın örtmesinin altında hasta koyunlara bakıyordu bir adamla beraber." (Yahya Kemal)

ÖRTÜ

 1. [isim] Örtmek için kullanılan şey
  • "Hekim, hastanın üstündeki örtüyü açtı." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Kız Ayşe, anana söyle, seni örtüye soksun." (Ömer Seyfettin)
 2. Yapılarda çatı, dam

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü