Başında ör olan 5 harfli 13 kelime var. Ör ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ör olan kelimeler listesine ya da sonu ör ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında ör bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖREKE

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Eğrilmekte olan yün, keten vb. şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek

ÖRGÜT

 1. [isim] Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat
  • "Örgütteki dosyası da çoktan dürülmüştü." (Tarık Buğra)
  • "Sizler batıda yerleştiğiniz her karış toprakta Oğuz töresini yaşatacak örgütleri kuracaksınız." (Nezihe Araz)
 2. Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü

ÖRGÜN

 1. [sıfat] Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan

ÖRÜCÜ

 1. [isim] Örme işi yapan kimse
 2. Kumaş ve örgülerdeki yırtıkları, delikleri onaran kimse veya bu işlerin yapıldığı yer
 3. Duvar yapan veya onaran kimse, yapı ustası

ÖRGEN

 1. [isim] Organ, uzuv

ÖRTÜK

 1. [sıfat] Örtülü, kapalı

ÖRCİN

 1. [isim] İp merdiven

ÖRNEK

 1. [isim] Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model
  • "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Atatürk sarı bıyıklarını kestiğinden bu yana devlet adamlarının çoğu onu örnek aldılar." (Haldun Taner)
  • "Ne örnek olmaya değerim ne de gülünç olmaktan zevk alırım." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Göstermelik
  • "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bu çocuk babasını örnek alıyor."
 3. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil
  • "Bu yapının bir örneği daha yoktur."
 4. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal
 5. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey
  • "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz." (Haldun Taner)
 6. [sıfat] En iyi biçimde olan
  • "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı." (Haldun Taner)

ÖRTÜŞ

 1. [isim] Örtme işi veya biçimi

ÖRDEK

 1. [isim] Perde ayaklılardan, evcil ve yabani türleri bulunan su kuşu (Anas)
  • "Üç ördek onları görünce paytak paytak kaçıştılar." (Haldun Taner)
 2. Yataktan kalkamayacak durumdaki erkek hastaların içine idrarlarını yaptıkları kap, lazımlık, oturak
 3. Otobüs ve minibüs sürücülerinin yollardan aldıkları yolcular için kullandıkları bir söz
 4. Hile ile para sızdırılacak kimse, enayi

ÖRTME

 1. [isim] Örtmek işi
 2. Baş örtüsü
 3. Üstü kapalı, önü açık yer
  • "Damın örtmesinin altında hasta koyunlara bakıyordu bir adamla beraber." (Yahya Kemal)

ÖRÜLÜ

 1. [sıfat] Örülmüş olan
  • "Üçüncü itiraz, aruza, bütün yüksek şiirimizin örülü olduğunu görüp de sadık kalmak isteyenlerden geliyor." (Yahya Kemal Beyatlı)

ÖRMEK

 1. [-i] İplik, yün, tel, saz vb.ni birbirine dolayarak işlemek veya tezgâhta dokumak
  • "Balık ağı örerken, ağları tamir ederken okur o!" (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Kumaşlardaki delikleri elde iplikle besleyerek kapatmak
  • "Paltonun sırtını güve yemişti de ben örmüştüm." (Burhan Felek)
 3. Saç, yele vb. şeylerin tellerini birkaç bölüme ayırıp birbirine geçirmek yolu ile dağınıklıktan kurtarmak
  • "Kız saçlarını örmüş."
 4. Duvar yapmak veya onarmak
  • "Bu duvarı iki günde ördüler."
 5. Estetik kaygıyla, duygulu biçimde bir güzelliği ortaya koymak
  • "Bu yeni zevke göre, şiir ve nesir örenler yok." (Yahya Kemal Beyatlı)
 6. Müzik, edebiyat vb.nde bir özelliği oluşturmak, ortaya koymak
  • "Yaşadıkça kendi kabuğunu yetiştiren sümüklü böcek gibi talihimizi biz kendimiz öreriz." (Abdülhak Şinasi Hisar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü