Çobanpüskülügiller

  1. [isim] İki çeneklilerden, örnek bitkisi çobanpüskülü olan bitki familyası

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Çobanpüskülügiller kelimesi baş harfi ç son harfi r olan bir kelime.Başında ç sonunda r olan kelimenin birinci harfi ç , ikinci harfi o , üçüncü harfi b , dördüncü harfi a , beşinci harfi n , altıncı harfi p , yedinci harfi ü , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi ü , onbirinci harfi l , onikinci harfi ü , onüçüncü harfi g , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi l , Başı ç sonu r olan 18 harfli kelime.