Çoğullaştırmak

  1. [-i] Bir kelimeyi çokluk ifade edecek biçime getirmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Çoğullaştırmak kelimesi baş harfi ç son harfi k olan bir kelime.Başında ç sonunda k olan kelimenin birinci harfi ç , ikinci harfi o , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi u , beşinci harfi l , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi k . Başı ç sonu k olan 14 harfli kelime.

A A I K L L M O R T U Ç Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

ÇOĞULLAŞTIRMAK

13 Harfli Kelimeler

ÇOĞULLAŞTIRMA

11 Harfli Kelimeler

ÇOĞALTILMAK, ÇOĞULLAŞMAK

10 Harfli Kelimeler

ÇOĞALTILMA, ÇOĞULLAMAK, ÇOĞULLAŞMA, UĞRAŞILMAK, ULAŞTIRMAK

9 Harfli Kelimeler

ÇAĞIRTMAK, ÇAĞRILMAK, ÇAĞRIŞMAK, ÇOĞALTMAK, ÇOĞULLAMA, ÇURLATMAK, KOŞULLAMA, KOTARILMA, KURTLAŞMA, KUŞATILMA, OKULLAŞMA, OLUKLAŞMA, OTURMALIK, UĞRAŞILMA, ULAŞILMAK, ULAŞTIRMA

8 Harfli Kelimeler

AÇTIRMAK, AĞRITMAK, ALÇALTIŞ, ALTMIŞAR, AŞIRTMAK, AŞTIRMAK, ÇAĞIRMAK, ÇAĞIRTMA, ÇAĞRILMA, ÇAĞRIŞMA, ÇAKTIRMA, ÇALIŞMAK, ÇATALLIK, ÇATILMAK, ÇATIŞMAK, ÇIKARTMA, ÇITLAMAK, ÇOĞALMAK, ÇOĞALTIM, ÇOĞALTIŞ, ÇOĞALTMA, ÇULLAMAK, ÇURLATMA, KAÇIRTMA, KARTALLI, KARTALOŞ, KATIŞMAÇ, KIRLAŞMA, KIRTLAMA, KIŞLATMA, KITLAŞMA, KLORLAMA, KORLAŞMA, KOŞTURMA, KULLAŞMA, LIĞLAMAK, LOĞLAMAK, MALTALIK, MAŞATLIK, MATRAKÇI

7 Harfli Kelimeler

AÇILMAK, AÇMALIK, AÇTIRMA, AĞAÇLIK, AĞIRŞAK, AĞLATIŞ, AĞRIMAK, AĞRITMA, AKORTÇU, AKORTLU, AKTARIM, AKTARIŞ, ALÇALIŞ, ALÇALTI, ALIŞMAK, ALMAŞIK, ALMAŞLI, ALTIŞAR, ARITMAK, ARKALIÇ, AROMALI, AŞILMAK, AŞIRMAK, AŞIRTMA, AŞTIRMA, ATILMAK, ATIŞMAK, ÇAĞIRMA, ÇAKILMA, ÇAKIŞMA, ÇALIŞMA, ÇALKAĞI, ÇAMAŞIR, ÇAMOLUK, ÇATALLI, ÇATILMA, ÇATIŞMA, ÇIKARMA, ÇIRAKMA, ÇITLAMA

6 Harfli Kelimeler

AÇILMA, AĞAÇLI, AĞALIK, AĞARIK, AĞARTI, AĞLATI, AĞRIMA, AKIŞMA, AKITMA, ALAÇIK, ALAŞIM, ALIKÇA, ALIŞMA, ALTLIK, ALTMIŞ, AMAÇLI, AMALIK, ARAÇLI, ARAKÇI, ARAKLI, ARALIK, ARATIŞ, ARITMA, ARKALI, ARMALI, ARTMAK, AŞILMA, AŞIRMA, ATALIK, ATILMA, ATIŞMA, ATOMAL, ÇAĞLAR, ÇAĞMAK, ÇAĞRIM, ÇAKŞIR, ÇALKAR, ÇALMAK, ÇAMLIK, ÇAMUKA

5 Harfli Kelimeler

KARAT, AÇLIK, AÇMAK, AĞLAK, AĞMAK, AKÇIL, AKORT, AKŞAM, AKTAR, AKTAŞ, ALARM, ALÇAK, ALKIM, ALKIŞ, ALKOL, ALLIK, ALMAÇ, ALMAK, ALMAŞ, ALTIK, ALTLI, ARKAÇ, ARKIT, ARMUT, AROMA, ARTÇI, ARTIK, ARTIM, ARTIŞ, ARTMA, AŞAĞI, AŞLIK, AŞMAK, ATMAK, ATMIK, ÇAĞLA, ÇAĞMA, ÇAĞRI, ÇAKAL, ÇAKAR

4 Harfli Kelimeler

AÇAR, AÇIK, AÇIM, AÇIŞ, AÇIT, AÇKI, AÇMA, AĞAÇ, AĞIL, AĞIM, AĞIR, AĞIŞ, AĞIT, AĞLI, AĞMA, AĞRI, AKAÇ, AKAR, AKÇA, AKIL, AKIM, AKIŞ, AKLI, AKMA, AKOR, AKUR, AKUT, ALÇI, ALIÇ, ALIK, ALIM, ALIŞ, ALLI, ALMA, ALTI, ALTO, AMAÇ, AMAL, AMOR, AMUT

3 Harfli Kelimeler

AÇI, AĞA, AĞI, AKA, AKI, ALA, ALO, ALT, AMA, ARA, ARI, ARK, ARŞ, ART, AŞI, AŞK, ATA, AUT, ÇAĞ, ÇAK, ÇAL, ÇAM, ÇAR, ÇAT, ÇIĞ, ÇIT, ÇOK, ÇOR, ÇUL, IRA, IRK, KAÇ, KAL, KAM, KAR, KAŞ, KAT, KIÇ, KIĞ, KIL

2 Harfli Kelimeler

AÇ, AĞ, AK, AL, AM, AR, AŞ, AT, LA, OK, OL, OM, OT, RA, ŞU, TA, TU, UÇ, UR, UT, MA, IR

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.