Başında çoğu olan 18 kelime var. Çoğu ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde çoğu olan kelimeler listesine ya da sonu çoğu ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında çoğu bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ÇOĞULLAŞTIRILMA

14 Harfli Kelimeler

ÇOĞULLAŞTIRMAK

13 Harfli Kelimeler

ÇOĞULLAŞTIRMA

11 Harfli Kelimeler

ÇOĞULLAŞMAK

10 Harfli Kelimeler

ÇOĞULCULUK, ÇOĞULLAMAK, ÇOĞULLAŞMA, ÇOĞUMSAMAK, ÇOĞUNLUKLA

9 Harfli Kelimeler

ÇOĞULLAMA, ÇOĞUMSAMA

8 Harfli Kelimeler

ÇOĞULLUK, ÇOĞUNLUK, ÇOĞURCUK

7 Harfli Kelimeler

ÇOĞULCU

5 Harfli Kelimeler

ÇOĞUL, ÇOĞUN

4 Harfli Kelimeler

ÇOĞU


Kelime bulma makinesi

O U Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

ÇOĞU

2 Harfli Kelimeler

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇOĞULLAŞTIRILMA

 1. [isim] Çoğullaştırılmak işi

ÇOĞULLAŞTIRMAK

 1. [-i] Bir kelimeyi çokluk ifade edecek biçime getirmek

ÇOĞULLAŞTIRMA

 1. [isim] Çoğullaştırmak işi

ÇOĞULLAŞMAK

 1. [nsz] Çoğul duruma gelmek

ÇOĞUNLUKLA

 1. [zarf] Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle
  • "Karar çoğunlukla alındı."
 2. Genellikle
  • "Çoğunlukla akşamları ve bazen sabahleyin sisler içinde kalıyoruz." (Refik Halit Karay)

ÇOĞULCULUK

 1. [isim] Çeşitli eğilimlerin, düşüncelerin, yönetimde etkisini kabul eden siyasi yöntem, plüralizm

ÇOĞUMSAMAK

 1. [-i] Bir şeyin düşünülenden daha çok olduğu yargısına varmak, çok görmek, çok bulmak

ÇOĞULLAŞMA

 1. [isim] Çoğullaşmak işi

ÇOĞULLAMAK

 1. [-i] Çoğul duruma getirmek

ÇOĞULLAMA

 1. [isim] Çoğullamak işi

ÇOĞUMSAMA

 1. [isim] Çoğumsamak işi

ÇOĞUNLUK

 1. [isim] Sayı üstünlüğü, ekseriyet, azınlık karşıtı
  • "Kapatılmış bir siyasi partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil edeceği bir siyasi parti kurulamaz." (Anayasa)

ÇOĞURCUK

 1. [isim] Sığırcık

ÇOĞULLUK

 1. [isim] Çoğul olma durumu
  • "Ne de olsa varsan, onlarla birlikte varsın, desteği tekillikten değil çoğulluktan alıyorsun." (Tomris Uyar)

ÇOĞULCU

 1. [sıfat] Çoğulculukla ilgili olan, plüralist
  • "Çoğulcu görüş."
 2. Çoğulculuk yanlısı olan (kimse), plüralist

ÇOĞUL

 1. [isim] Çokluk: Ordular. Geldik

ÇOĞUN

 1. [zarf] Çok kez, sık sık, ekseriya
  • "Çoğun içinden geldiği gibi, algıladığım gibi yazıyorum." (Selim İleri)

ÇOĞU

 1. [zamir] Bir şeyin büyük bölümü
  • "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "İkinci defa düğünümüzden bahsettim: -Biraz daha sabret Sara dedi. Çoğu gitti azı kaldı." (Aka Gündüz)
 2. Çok kimse
  • "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü