Sonunda çer olan 62 kelime var. ÇER ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde çer olan kelimeler listesine ya da başında çer olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

YÜKSEKLİKÖLÇER

13 Harfli Kelimeler

AYDINLIKÖLÇER, DERİNLİKÖLÇER, GENLEŞMEÖLÇER, SAKKAROZÖLÇER, SICAKLIKÖLÇER, YOĞUNLUKÖLÇER

12 Harfli Kelimeler

AÇIKLIKÖLÇER, GERİLİMÖLÇER, GİRİŞİMÖLÇER

11 Harfli Kelimeler

AKINTIÖLÇER, BASINÇÖLÇER, ÇAPRAZÖLÇER, IŞINIMÖLÇER, KUVVETÖLÇER, RÜZGARÖLÇER, YAĞMURÖLÇER

10 Harfli Kelimeler

ALKALÖLÇER, ALKOLÖLÇER, AMPERÖLÇER, BELGEGEÇER, ÇEKİMÖLÇER, DALGAÖLÇER, DUYUMÖLÇER, GENELGEÇER, GRİZUÖLÇER, KONARGÖÇER, POLARÖLÇER, SOĞUMÖLÇER, YAĞIŞÖLÇER, YANIŞÖLÇER, YUVARÖLÇER

9 Harfli Kelimeler

AKIMÖLÇER, ASİTÖLÇER, AZOTÖLÇER, BASIÖLÇER, EĞİMÖLÇER, IŞIKÖLÇER, IŞINÖLÇER, İVMEÖLÇER, KLORÖLÇER, OZONÖLÇER, RENKÖLÇER, SIVIÖLÇER, SÜREÖLÇER, ŞIRAÖLÇER, TAYFÖLÇER

8 Harfli Kelimeler

AÇIÖLÇER, GAZÖLÇER, HIZÖLÇER, ISIÖLÇER, NEMÖLÇER, SÜTÖLÇER, YAĞÖLÇER, YELÖLÇER

7 Harfli Kelimeler

SUÖLÇER

6 Harfli Kelimeler

HANÇER, KÖLÇER5 Harfli Kelimeler

GEÇER, GÖÇER, ÖLÇER

4 Harfli Kelimeler

ÜÇER


Kelime bulma makinesi

E R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ÇE, ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YÜKSEKLİKÖLÇER

 1. [isim] Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren aygıt, altimetre

DERİNLİKÖLÇER

 1. [isim] Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet, batimetre

AYDINLIKÖLÇER

 1. [isim] Birim zamanda bir yüzeyin birim alanına düşen ışık enerjisini ölçmekte kullanılan aygıt, lüksmetre

YOĞUNLUKÖLÇER

 1. [isim] Sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç, dansimetre

GENLEŞMEÖLÇER

 1. [isim] Isınan sıvıların görünür genleşme kat sayılarını belirleyen araç, dilatometre

SICAKLIKÖLÇER

 1. [isim] Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye, göstermeye yarayan araç, derece, termometre

SAKKAROZÖLÇER

 1. [isim] Sakkaroza göre derecelenen ve bir sıvının kuruluğunu tespit eden yoğunlukölçer, sakkarometre

GERİLİMÖLÇER

 1. [isim] Buhar, ayrışma, yüzey vb.ne ilişkin gerilimleri ölçen alet, tansiyometre

AÇIKLIKÖLÇER

 1. [isim] Bir mikroskobun açıklığını ölçmeye yarayan alet

GİRİŞİMÖLÇER

 1. [isim] Işık girişim saçaklarını uzaktan ölçmeye yarayan araç, interferometre

AKINTIÖLÇER

 1. [isim] Bir akarsuyun ve kanalın akıntı hızını ve düzeyini ölçmeye yarayan alet

BASINÇÖLÇER

 1. [isim] Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre

ÇAPRAZÖLÇER

 1. [isim] Elde veya makinede çaprazlanan dişlerin eğimini denetlemede yararlanılan yardımcı alet

RÜZGARÖLÇER
...
IŞINIMÖLÇER

 1. [isim] Bir kaynağın bütün dalga boylarındaki toplam ışınımını ölçen araç, bolometre

YAĞMURÖLÇER

 1. [isim] Yağışölçer

KUVVETÖLÇER

 1. [isim] Kuvvetleri ölçmeye yarayan cihaz, dinamometre

YANIŞÖLÇER

 1. [isim] Yanma verimini ve onu etkileyen etkenleri ölçmekte kullanılan cihaz

DALGAÖLÇER

 1. [isim] Oluşan dalgaların yüksekliğini ve derinliğini ölçen alet

YUVARÖLÇER

 1. [isim] Özellikle optik camların küresel eğriliğini ölçmeye yarayan araç

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü