Başında çerç olan 16 kelime var. Çerç ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde çerç olan kelimeler listesine ya da sonu çerç ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında çerç bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELETİLMEK, ÇERÇEVELETTİRME

14 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELETİLME

13 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELENMEK, ÇERÇEVELETMEK

12 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVECİLİK, ÇERÇEVELEMEK, ÇERÇEVELENME, ÇERÇEVELETME

11 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVELEME

10 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVESİZ

9 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVECİ, ÇERÇEVELİ

8 Harfli Kelimeler

ÇERÇİLİK

7 Harfli Kelimeler

ÇERÇEVE

5 Harfli Kelimeler

ÇERÇİ


Kelime bulma makinesi

E R Ç Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

ÇEÇ

2 Harfli Kelimeler

ÇE, ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇERÇEVELETTİRME

 1. [isim] Çerçevelettirmek işi

ÇERÇEVELETİLMEK

 1. [nsz] Çerçevelenmesi sağlanmak

ÇERÇEVELETİLME

 1. [isim] Çerçeveletilmek işi

ÇERÇEVELENMEK

 1. [nsz] Çerçeve içine alınmak
  • "Duvarlarda Avrupa mecmualarından kesilip çerçevelenmiş birkaç renkli resim vardı." (Reşat Nuri Güntekin)

ÇERÇEVELETMEK

 1. [-i] Çerçeve geçirtmek
  • "Levhayı çerçevelettim, baş ucuma astım." (Burhan Felek)

ÇERÇEVECİLİK

 1. [isim] Çerçeve yapma veya satma işi

ÇERÇEVELEMEK

 1. [-i] Bir şeyi çerçeve içine almak
  • "İnce çeneli uzun yüzünü siyah yemeni sımsıkı çerçeveliyor." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir şeye çerçeve geçirmek

ÇERÇEVELENME

 1. [isim] Çerçevelenmek işi

ÇERÇEVELETME

 1. [isim] Çerçeveletmek işi

ÇERÇEVELEME

 1. [isim] Çerçevelemek işi
 2. Filmi çevrilecek başlıca cismin gerek büyüklük gerek yer bakımından görüntü çerçevesine göre düzenlenmesi işi

ÇERÇEVESİZ

 1. [sıfat] Çerçeve içinde olmayan
  • "Duvarda Nadir'in pastelle yapılmış çerçevesiz bir portresi." (Peyami Safa)

ÇERÇEVELİ

 1. [sıfat] Çerçeve geçirilmiş veya çerçeve içine alınmış olan
  • "Çerçeveli, çerçevesiz bir sürü fotoğraf çıkarıp masasının üstüne serdi." (Aka Gündüz)

ÇERÇEVECİ

 1. [isim] Çerçeve yapan kimse
 2. Resimlere, tablolara çerçeve takma işiyle uğraşan kimse

ÇERÇİLİK

 1. [isim] Çerçinin yaptığı iş

ÇERÇEVE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
  • "Duvarda bir çerçeve asılıdır ki çarpıktır, düzeltemezsiniz." (Refik Halit Karay)
 2. Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık
  • "Pencerenin geniş çerçevesi yıldız salkımlarıyla dolu." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan
  • "Boğaziçi'nin böyle bir medeniyet çerçevesi içinde geçen hayatı ne güzel ve mükemmeldir." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 4. Beden eğitiminde asılma ve tırmanmalar için kullanılan araç

ÇERÇİ

 1. [isim] Köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan kimse
 2. Bazı bölgelerde tuhafiyeci

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü