Çekmek

 1. [-i] Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek
  • "Hepsi iskemleleri çekerek masanın etrafında bir halka yapmaya hazırlanıyorlardı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Ben şimdi boya mı düşünüyorum? Çek arabanı şuradan diyecektim, diyemedim." (Orhan Veli Kanık)
  • "Bu laf anlamaz ustadan çekeceğin var."
  • "Beni tiyatrodan çekip alırken alıştığım yaşayışın giderlerini karşılayıp karşılayamayacağını sonradan anladım." (Necati Cumalı)
 2. Taşıtı bir yere bırakmak, koymak
 3. Germek
  • "İpi çekmek."
 4. İçine almak, emmek
 5. Bir yerden başka bir yere taşımak
  • "Ekini tarladan çekmek."
 6. Bir amaçla ortadan kaldırmak
  • "Piyasadaki parayı çekmek."
 7. Solukla içine almak
  • "Beş defa yutkunup üç defa burnunu çektikten sonra anlattı." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 8. Üzerinde bulunan bir silahla saldırmak için davranmak
  • "Elindeki tabancayı tetiğine basmak için yeni çekivermiş gibiydi." (Tarık Buğra)
 9. Atmak, vurmak
  • "Dayak çekmek. Şut çekmek."
 10. Bir kimseyi veya bir şeyi geri almak
 11. Güç durumlara dayanmak, katlanmak
  • "Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı. Sekiz yaşından beri çekiyordum." (Peyami Safa)
 12. [-i] Yüklenmek, üzerine almak, etkisi altında bulunmak
  • "Onun bütün masraflarını ben çekiyorum."
  • "Senin yüzünden bir hâl olursa azabını ömrün boyunca çekersin, ağabey..." (Haldun Taner)
 13. Tartıda ağırlığı olmak
  • "Tartsaydınız kırk, kırk beş kilodan fazla çekmezdi." (Peyami Safa)
 14. Döşemek
  • "Kablo çekmek."
 15. Herhangi bir engel kurmak
  • "Derenin kış yaz kurumayan suları böğürtlen fidanlarını yükseltmiş, iki tarafa yemiş dolu bir koyu çit çekmiş." (Refik Halit Karay)
 16. Şans denemek amacıyla hazırlanmış kâğıtlardan birini almak
  • "Birisi niyet çeksin de biz de bir lokma bir şey yiyelim, diye bekleşiyorlar." (Sait Faik Abasıyanık)
 17. İmbik yardımı ile elde etmek
  • "İspirto çekmek. Gül yağı çekmek."
 18. Çizgi durumunda uzatmak
  • "Kirpiğine sürme çek / Kına yak parmağına." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 19. Aynısını yazmak veya çizmek
  • "Yazıyı temize çekmek. Kopya çekmek."
 20. Tedavi amacıyla şişe, vantuz, sülük vb.ni uygulamak
  • "Bardak çekmek."
 21. Bir yerden bir şeyi yukarı doğru almak
 22. Görüntüyü bir aletle özel bir nesne üzerine kaydetmek
  • "Fotoğraf çekmek. Film çekmek."
 23. Taşıma gücü olmak
  • "Bu araba 500 kilodan çok yük çekmez."
 24. Öğütmek
  • "Kahve çekmek."
 25. Protesto, poliçe, çek vb. düzenleyip yürürlüğe koymak
 26. Dikkat, ilgi vb.ni üzerine toplamak
  • "Bu kadın iyi terzi elinden çıkmış koyu renk elbiseleri içinde biçimli vücuduyla az sonra dikkati çeker." (Refik Halit Karay)
 27. Hoşa gitmek, sarmak
 28. Kaçan ilmeği örmek
  • "Çorap çekmek."
 29. Masrafını karşılamak, ikramda bulunmak
  • "Beni lokantasına götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti." (Halide Edip Adıvar)
 30. Bir duyguyu içinde yaşatmak
  • "Ona yanıyorum, onun hasretini çekiyorum." (Refik Halit Karay)
 31. Yürütmek, sürmek
  • "Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın." (Yahya Kemal Beyatlı)
 32. [-e] Bir kimse ailesinden birine herhangi bir bakımdan benzemek
  • "Yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur." (Tarık Buğra)
 33. Bir şeyin içyüzünü anlamak amacıyla bir kimseyi sıkıştırmak
  • "Sorguya çekmek."
 34. [-i] Herhangi bir anlama almak
  • "Bak, sözümü nereye çekti!"
 35. [-i] Örtmek, giymek
  • "Yorganınızı başınıza çeker ve uykunuza devam edersiniz." (Refik Halit Karay)
 36. [-i] Dişi hayvanı çiftleşmek için erkeğin yanına götürmek
 37. Yol, ay sürmek
  • "Sevmediğim ayların çoğu otuz bir çeker, uzundur." (Burhan Felek)
 38. [nsz] Daralıp kısalmak
  • "Kumaşı yıkayınca çekti."
 39. Söylemek
  • "Bir nutuk çekmeye başlarken birdenbire yutkunmuş susmuştu." (Yahya Kemal Beyatlı)
 40. Asmak
  • "Açıkta durduk. Demir attık. Kayığa tehlike bayrakları çektik." (Halikarnas Balıkçısı)
 41. Boya, badana vb. sürmek
 42. Yollamak
  • "Çektikleri telgrafı babasıyla annesi, bakalım, alabilecekler mi?" (Atilla İlhan)
 43. Bir şeyi emip dışarıya çıkarmak
  • "Tulumba, suyu iyi çekiyor. Baca iyi çekiyor."
 44. Hamur vb. iyice pişmiş duruma gelmek
 45. Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisine yaklaşmaya zorlamak, itmek karşıtı
 46. İçki içmek
  • "Çok kimse rakısını bağında çekiyordu." (Falih Rıfkı Atay)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Çekmek kelimesi baş harfi ç son harfi k olan bir kelime.Başında ç sonunda k olan kelimenin birinci harfi ç , ikinci harfi e , üçüncü harfi k , dördüncü harfi m , beşinci harfi e , altıncı harfi k . Başı ç sonu k olan 6 harfli kelime.

E E K K M Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

ÇEKMEK

5 Harfli Kelimeler

ÇEKEK, ÇEKEM, ÇEKME, EKMEK, KEKEÇ

4 Harfli Kelimeler

EKME, EMEÇ, EMEK, KEÇE, KEKE, KEME, MEKE

3 Harfli Kelimeler

ÇEK, EKE, KEK, KEM, MEÇ

2 Harfli Kelimeler

ÇE, EK, EM, KE, ME

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.