Başında ça olan 6 harfli 68 kelime var. ÇA ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ça olan kelimeler listesine ya da sonu ça ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇATICI

 1. [isim] Çatma işini yapan kimse
 2. Çatı işlerini yapan kimse

ÇAPKIN

 1. [sıfat] Geçici aşklar ve ilişikler peşinde koşan (kimse), hovarda
  • "Sen onun karşısına çapkın bir adam gibi çıktın." (Peyami Safa)
 2. Cinsellik hatırlatan
  • "Bunlar, herhangi bir caz havasına uyar gibi omuz, gerdan kırar, kalça sallar ve mantolarını çapkın bir eda ile şöylece omuzlarının üstüne atıverirler." (Halide Edip Adıvar)
 3. Haylaz
  • "İyidir, hoştur ... ille velakin birazcık delişmendir, birazcık çapkındır." (Osman Cemal Kaygılı)
 4. [ünlem] Okşayıcı bir seslenme sözü
  • "Kostüm yeni, potinler yeni, gömlek yeni ... güveyi mi giriyorsun çapkın!" (Peyami Safa)

ÇAPMAK

 1. [-i] Koşturmak
  • "Atını çaparak gitti."
 2. [nsz] Akın etmek, koşmak
  • "Yağı basar, uğru çapar, tek başıma barınamam, ölürüm." (Memduh Şevket Esendal)

ÇARPIŞ

 1. [isim] Çarpma işi veya biçimi

ÇATKIN

 1. [sıfat] Çatık
  • "Müftü bunu işitince çatkın bir çehre ile geldi." (Reşat Nuri Güntekin)

ÇAMUKA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Gümüş balığına benzer bir balık (Atherina hepsetus)

ÇARŞAF

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yatağın üstüne serilen veya yorgan kaplanan bez örtü
  • "Yatağında oturdu, alnında toplanan ter damlalarını çarşafının ucuyla sildi." (Halide Edip Adıvar)
  • "Çarşaf kadar bir kâğıda künyemi yazmışlar." (Refik Halit Karay)
 2. Kadınların kullandığı ve baştan örtülen, pelerinli, eteklikli sokak giysisi
  • "Çabucak yatak odasına koştu, çarşafını giydi." (Peyami Safa)

ÇANSIZ

 1. [sıfat] Çanı olmayan

ÇARMIH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Suçlunun öldürülmek amacıyla çivilendiği haç biçimindeki darağacı
 2. Ana direkleri ve gabya çubuklarını yandan tutan halatlar

ÇARKÇI

 1. [isim] Kesici aletleri çarkla bileyen kimse, bileyici
 2. Vapurlarda makine bölümünü yöneten kimse
  • "Karısı bir deniz çarkçı subayının kızıdır." (Memduh Şevket Esendal)

ÇALGIÇ

 1. [isim] Mızrap
 2. Bahçe süpürgesi, çalkı

ÇATLAK

 1. [sıfat] Çatlamış olan
  • "Çatlak bardak."
 2. Deli
 3. [isim] Ara, aralık
  • "İki denizci kara bulutlar çatlağından güneş ışığının güldüğünü sandılar." (Halikarnas Balıkçısı)
 4. [isim] Yer altındaki taş kütlelerinin basınç ve gerilim dolayısıyla yer değiştirmeden çatlayıp yarılması, diyaklaz
  • "Esmer toprağın yüzünü saran çatlaklar sanki yerin dibine kadar iniyordu ." (Tarık Buğra)
 5. [isim] Çatlama

ÇAĞMAK

 1. [-e] Güneş ışığı vurmak
  • "Ömrüm bir tepeye çağmış gün gibi." (Karacaoğlan)

ÇAPALI

 1. [sıfat] Çapalanmış (yer)
 2. Çapası olan

ÇAYLIK

 1. [isim] Çay ağaççıklarının yetiştiği yer
 2. [sıfat] Çay için kullanılan
  • "Çaylık şeker."

ÇAMELİ
...
ÇAYEVİ

 1. [isim] Çay, kahve vb. içeceklerin hazırlandığı ve içildiği yer, çay ocağı, çayhane

ÇAÇAÇA

Kelime Kökeni : İspanyolca

 1. [isim] Meksika'dan yayılmış, hareketli, modern bir dans

ÇAVDIR
...
ÇARGAH
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü