Başında çın olan 35 kelime var. Çın ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde çın olan kelimeler listesine ya da sonu çın ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında çın bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

ÇINGIRAKÇILIK, ÇINLATABİLMEK, ÇINLAYABİLMEK

12 Harfli Kelimeler

ÇINGIRDATMAK, ÇINLATABİLME, ÇINLAYABİLME

11 Harfli Kelimeler

ÇINARGİLLER, ÇINGIRDAMAK, ÇINGIRDATMA

10 Harfli Kelimeler

ÇINGIRAKÇI, ÇINGIRAKLI, ÇINGIRDAMA

9 Harfli Kelimeler

ÇINGIRDAK, ÇINLAMALI, ÇINLATMAK

8 Harfli Kelimeler

ÇINARCIK, ÇINARLIK, ÇINGILLI, ÇINGIRAK, ÇINGIRTI, ÇINLAMAK, ÇINLATIŞ, ÇINLATMA, ÇINLAYIŞ, ÇINSABAH

7 Harfli Kelimeler

ÇINARLI, ÇINAYAZ, ÇINLAMA

6 Harfli Kelimeler

ÇINGAR, ÇINGIL, ÇINLAK, ÇINTAR5 Harfli Kelimeler

ÇINAR, ÇINGI

3 Harfli Kelimeler

ÇIN


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇINLATABİLMEK

 1. [-i] Çınlatma imkânı veya olasılığı bulunmak

ÇINLAYABİLMEK

 1. [nsz] Çınlama olasılığı bulunmak

ÇINGIRAKÇILIK

 1. [isim] Çıngırak yapma veya çıngırak satma işi

ÇINGIRDATMAK

 1. [-i] Çıngırak sesi çıkarmasını sağlamak
  • "Sığırlar çıngıraklarını ıslak ve sisli seslerle çıngırdatarak geçtiler." (Sait Faik Abasıyanık)

ÇINLATABİLME

 1. [isim] Çınlatabilmek işi

ÇINLAYABİLME

 1. [isim] Çınlayabilmek işi

ÇINGIRDAMAK

 1. [nsz] Çıngırak sesi çıkarmak
  • "Caz alabildiğine çıngırdıyor, gümbürdüyor, garsonlar sağa sola seğiriyor." (Halide Edip Adıvar)

ÇINGIRDATMA

 1. [isim] Çıngırdatmak işi

ÇINARGİLLER

 1. [isim] Örneği çınar olan bitki familyası

ÇINGIRAKÇI

 1. [isim] Çıngırak yapan veya satan kimse

ÇINGIRDAMA

 1. [isim] Çıngırdamak işi

ÇINGIRAKLI

 1. [sıfat] Çıngırak taşıyan, üzerinde çıngırak bulunan
  • "Bir gün bol çıngıraklı atları sabırsızca kişneyen bir yaylı, kapımızın önünde durdu." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Neşeli ve yüksek sesli (gülüş, kahkaha)
  • "Bedri beklenmedik çıngıraklı bir kahkaha savurdu." (Oktay Rifat)

ÇINLATMAK

 1. [-i] Çınlamasını sağlamak

ÇINLAMALI

 1. [sıfat] Çınlaması olan

ÇINGIRDAK

 1. [isim] Çıngırak
 2. Çocuk oyuncağı olarak kullanılan saplı bir tür çıngırak

ÇINLAYIŞ

 1. [isim] Çınlama işi veya biçimi
  • "Kahkahalarımın çınlayışı o kadar berraktı ki her kusurum affolunuyordu." (Hüseyin Cahit Yalçın)

ÇINGIRAK

 1. [isim] Küçük çan
  • "Sıcaktan o kadar bunalmıştık ki uğuldayan kulaklarımız, eski usul sac kapıya asılı iri çıngırağın sesini kavrayamadı." (Refik Halit Karay)
 2. İçindeki tanelerin hareketiyle ses çıkaran metal nesne
  • "Kollarını, çıngırağı tutmak istermiş gibi oynatıyor, ileriye geriye, iki yana." (Atilla İlhan)

ÇINLATIŞ

 1. [isim] Çınlatma işi veya biçimi

ÇINGILLI
...
ÇINARLIK

 1. [isim] Çınar ağaçları çok olan yer
  • "Bayramda o, kızlarla beraber arabaya biner, çınarlığa doğru çıkardı." (Reşat Nuri Güntekin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü