Başında çın olan 33 kelime var. ÇIN ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde çın olan kelimeler listesine ya da sonu çın ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

ÇINGIRAKÇILIK, ÇINLATABİLMEK, ÇINLAYABİLMEK

12 Harfli Kelimeler

ÇINGIRDATMAK, ÇINLATABİLME, ÇINLAYABİLME

11 Harfli Kelimeler

ÇINARGİLLER, ÇINGIRDAMAK, ÇINGIRDATMA

10 Harfli Kelimeler

ÇINGIRAKÇI, ÇINGIRAKLI, ÇINGIRDAMA

9 Harfli Kelimeler

ÇINGIRDAK, ÇINLAMALI, ÇINLATMAK

8 Harfli Kelimeler

ÇINARCIK, ÇINARLIK, ÇINGIRAK, ÇINGIRTI, ÇINLAMAK, ÇINLATIŞ, ÇINLATMA, ÇINLAYIŞ, ÇINSABAH

7 Harfli Kelimeler

ÇINARLI, ÇINAYAZ, ÇINLAMA

6 Harfli Kelimeler

ÇINGAR, ÇINGIL, ÇINLAK

5 Harfli Kelimeler

ÇINAR, ÇINGI

3 Harfli Kelimeler

ÇIN


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇINLATABİLMEK

 1. [-i] Çınlatma imkânı veya olasılığı bulunmak

ÇINGIRAKÇILIK

 1. [isim] Çıngırak yapma veya çıngırak satma işi

ÇINLAYABİLMEK

 1. [nsz] Çınlama olasılığı bulunmak

ÇINLAYABİLME

 1. [isim] Çınlayabilmek işi

ÇINGIRDATMAK

 1. [-i] Çıngırak sesi çıkarmasını sağlamak
  • "Sığırlar çıngıraklarını ıslak ve sisli seslerle çıngırdatarak geçtiler." (Sait Faik Abasıyanık)

ÇINLATABİLME

 1. [isim] Çınlatabilmek işi

ÇINGIRDAMAK

 1. [nsz] Çıngırak sesi çıkarmak
  • "Caz alabildiğine çıngırdıyor, gümbürdüyor, garsonlar sağa sola seğiriyor." (Halide Edip Adıvar)

ÇINARGİLLER

 1. [isim] Örneği çınar olan bitki familyası

ÇINGIRDATMA

 1. [isim] Çıngırdatmak işi

ÇINGIRDAMA

 1. [isim] Çıngırdamak işi

ÇINGIRAKÇI

 1. [isim] Çıngırak yapan veya satan kimse

ÇINGIRAKLI

 1. [sıfat] Çıngırak taşıyan, üzerinde çıngırak bulunan
  • "Bir gün bol çıngıraklı atları sabırsızca kişneyen bir yaylı, kapımızın önünde durdu." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 2. Neşeli ve yüksek sesli (gülüş, kahkaha)
  • "Bedri beklenmedik çıngıraklı bir kahkaha savurdu." (Oktay Rifat)

ÇINLAMALI

 1. [sıfat] Çınlaması olan

ÇINGIRDAK

 1. [isim] Çıngırak
 2. Çocuk oyuncağı olarak kullanılan saplı bir tür çıngırak

ÇINLATMAK

 1. [-i] Çınlamasını sağlamak

ÇINGIRAK

 1. [isim] Küçük çan
  • "Sıcaktan o kadar bunalmıştık ki uğuldayan kulaklarımız, eski usul sac kapıya asılı iri çıngırağın sesini kavrayamadı." (Refik Halit Karay)
 2. İçindeki tanelerin hareketiyle ses çıkaran metal nesne
  • "Kollarını, çıngırağı tutmak istermiş gibi oynatıyor, ileriye geriye, iki yana." (Atilla İlhan)

ÇINARCIK
...
ÇINGIRTI

 1. [isim] Çıngırağın sesine benzer keskin ve kesik ses

ÇINLAMAK

 1. [nsz] "Çın" diye ses çıkarmak
  • "Kulaklarımda bir dünya nağmesi / Bir büyük çalgı var içimde çınlar." (Ahmet Kutsi Tecer)
 2. Yankı vermek
  • "Bir ses benzeri işitilmemiş bir kahkaha gibi çınladı." (Tarık Buğra)

ÇINSABAH

 1. [zarf] Sabahleyin, çok erken

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü