Başında çıkm olan 6 kelime var. Çıkm ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde çıkm olan kelimeler listesine ya da sonu çıkm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında çıkm bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

ÇIKMAKLIK, ÇIKMAZLIK

7 Harfli Kelimeler

ÇIKMALI

6 Harfli Kelimeler

ÇIKMAK, ÇIKMAZ

5 Harfli Kelimeler

ÇIKMA


Kelime bulma makinesi

I K M Ç Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

KIÇ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇIKMAZLIK

 1. [isim] İkilem

ÇIKMAKLIK

 1. [isim] Çıkma durumunda olma
  • "Hâlbuki ayrılık acısına ve ayrılık seslerine, bildik çıkmaklığım gerekti." (Refik Halit Karay)

ÇIKMALI

 1. [sıfat] Çıkma durumunda olan

ÇIKMAK

 1. [-den] İçeriden dışarıya varmak, gitmek
  • "Ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla konaktan çıktık." (Falih Rıfkı Atay)
 2. [nsz] Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek
  • "Bu mülakatımızdan esaslı bir netice çıkmadı." (Atatürk)
 3. [nsz] Bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak
  • "Çiçeği burnunda subay çıkar çıkmaz, ben size bir emir eri bulurum." (Haldun Taner)
 4. Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak, ilgisini kesmek
  • "Yeni evimizden çıkıp eski evimize taşındık." (Yusuf Ziya Ortaç)
 5. Süresi dolduğunda ayrılmak
  • "Daireden çıkmak. Hastaneden çıkmak. Cezaevinden çıkmak."
 6. [nsz] Yapılmak, yürümek
  • "Bu dairede işler kolay çıkmaz."
 7. Yetişecek ölçüde olmak
  • "Bu kumaştan bir palto çıkar mı?"
 8. Eksilmek
  • "Dörtten iki çıkarsa..."
 9. Meydana gelmek
  • "Uygunsuz dediğim vakalardan biri bir salon oyunu yüzünden çıkmıştır." (Reşat Nuri Güntekin)
 10. [nsz] Sıyrılmak, ayrılmak
  • "Bebeğin patiği çıktı."
 11. [nsz] Herhangi bir durumda olduğu anlaşılmak
  • "Borçlu çıkmak. Kârlı çıkmak. Alacaklı çıkmak."
 12. Bir durumla ilgili niteliklerini yitirmek, bir durumdan başka bir duruma geçmek
  • "Çok sonra öğrenecek bunu. Çok sonra, çocukluktan çıkıp kocaman adam olduktan sonra." (Tarık Dursun K)
 13. [-i] Bir şeyin yukarısına doğru yürümek
  • "Uzun, dik merdivenli bir yokuşu çıktık." (Refik Halit Karay)
 14. [-de] Bir inceleme, bir araştırma sonucu bulmak
  • "Sularda bakteri çıktı."
 15. [-e] Yetkili birinin makamına iş için gitmek
  • "Başkana çıkmak."
 16. [-e] Talihine veya payına düşmek, isabet etmek, vurmak
  • "Arkadaşa piyango çıkmış. Bize yine gezi çıktı. Bu işten size de bir şey çıkar."
 17. [-e] Gitmek, koyulmak
  • "Yola çıkmadan evvel eve gitmek, uyumak istedim." (Memduh Şevket Esendal)
 18. [nsz] Bir konu yetkililerce karara bağlanmak
 19. [-e] Birdenbire görünmek
  • "Neden hiçbir korsan filosu önümüze çıkamadı?" (Feridun Fazıl Tülbentçi)
 20. [-e] Mal olmak
  • "Bu ev dört milyara çıktı."
 21. [-e] Oyunda herhangi bir rolü oynamak
  • "Arsız ve aptal mahalle çocuğu rolüne çıkmıştı." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 22. [-e] Bir yere ulaşmak, varmak
  • "Karşı kaldırıma geçtiler, sağa sola saptılar, demir yoluna çıktılar." (Memduh Şevket Esendal)
 23. [-e] Karaya ayak basmak
  • "1919 senesi Mayısının on dokuzuncu günü Samsun'a çıktım." (Atatürk)
 24. [nsz] Yayılmak, duyulmak
  • "Başından beri gazetelerde enstitü hakkında havadisler çıkıyordu." (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 25. [nsz] Olmak, bulunmak, var olmak
  • "Bayramın son günü her iki kadının da işleri çıkmıştı." (Osman Cemal Kaygılı)
 26. [-e] Bir iddia ile ortalıkta görünmek
  • "Sen onun karşısına çapkın bir adam gibi çıktın." (Peyami Safa)
 27. [-den] Yayılmak
  • "Lağımdan pis kokular çıkıyor."
 28. [-e] Karşı gelebilmek, boy ölçüşmek
  • "Güreşte ona çıkacak kimse yok."
 29. [-e] Bulaşmak
  • "Kravatın boyası gömleğe çıktı."
 30. [-i] Binaya kat eklemek
  • "Evin ikinci katını çıkmadan havalar bozuldu."
 31. [-e] Bir sebeple bulunulan yerden ayrılmak
  • "Bu kahveden sıkıldın, ötekine çıkarsın, anladın mı?" (Memduh Şevket Esendal)
 32. [nsz] Niteliği sonradan anlaşılmak
  • "Eyvah, bu da ötekiler gibi soysuz çıktı. İstemem artık gözüm görmesin, soğudum, iğrendim. Atın evimden dışarı." (Reşat Nuri Güntekin)
 33. [nsz] Davranışta herhangi bir niteliği bulunmak
  • "Akıllı çıktı da arkadaşına uymadı."
 34. [nsz] Yerinden oynamak
  • "Fukaranın hem sağ bileği çıkmış hem davulu patlamıştı." (Reşat Nuri Güntekin)
 35. [nsz] Görünür veya belli bir durumda bulunmak
  • "Tencerenin bakırı çıktı. Zayıflıktan kemikleri çıkmış."
 36. [nsz] Oluşmak, olmak
  • "Fırtına çıkmak. Soğuk çıkmak."
 37. [nsz] Piyasaya sürülmek
 38. [nsz] Bitmek, büyümek, sürmek
  • "Ekinler çıkmaya başladı. Bıyığı çıktı."
 39. [nsz] Verilmek
  • "Maaş çıkmak. Emir çıkmak."
 40. [nsz] Ay veya mevsim geçmek
  • "Mart çıktı. Kış çıktı."
 41. [nsz] Yeni yetişip satışa sunulmak
  • "Erik çıkmış. Çilek daha çıkmadı."
 42. [nsz] Yükselmek, artmak
  • "Fiyatlar çıktı."
 43. [nsz] Artırmak, fiyatı yükseltmek
 44. [nsz] Sesini yükseltmek
 45. [nsz] Büyük abdest bozmak
 46. [nsz] Giderilmek, yok olmak
  • "Leke çıktı."
 47. Unutmak
  • "O söz benim hatırımdan çıkmadı."
 48. [nsz] Ay, güneş görünmek
  • "Hava açılmış, ay çıkmıştı." (Refik Halit Karay)
  • "Güneş seni ısıtmak için çıkıyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 49. [nsz] Yayımlanmak
  • "Yeni çıkmış Fransızca bir iki kitap bulunurdu." (Yusuf Ziya Ortaç)
 50. [nsz] Gelmek
  • "Çok geçmeden haber çıkacağını kadınlık insiyakiyle derhâl sezmişti." (Refik Halit Karay)
 51. [-den] Gerçekleşmek
  • "İnsanın her gördüğü rüya çıkmaz ya!" (Memduh Şevket Esendal)
 52. [nsz] Bulunduğu yerden fırlamak, kopmak
  • "Arabanın direksiyonu çıkmak."
 53. [-den] Bir şeyin düzeni bozulmak, eskisinden daha değişik, kötü bir duruma girmek
  • "Ev, ev olmaktan çıktı."
 54. [-le] Flört etmek
  • "Sevim, senden başka bir kızla çıkmadım." (Atilla İlhan)
 55. [-e] Erişmek, görmek
  • "Aklı başında ama sabaha çıkamayacağına kalıbımı basarım." (Sait Faik Abasıyanık)
 56. Harcamak zorunda kalmak
  • "Paradan çıkmak. Bin liradan çıktım."
 57. [-i] Vermeye katlanmak
  • "Çık bakalım paraları!"

ÇIKMAZ

 1. [isim] Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan yol, sokak
  • "Bu apartmanın olduğu çıkmazda bir garaj, bir eski ahır, üç esrarlı ve daima kapalı depodan başka bir şey yoktur." (Halide Edip Adıvar)
  • "Kıbrıs sorunu, şu ya da bu siyasal oyunla, yeniden çıkmaza girecektir." (Talât Halman)
 2. [sıfat] Çözüme ulaşmayan, çözüm yolu olmayan

ÇIKMA

 1. [isim] Çıkmak işi
 2. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon
 3. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak
 4. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar
 5. Desteklemek amacıyla verilen para
 6. [sıfat] Çıkmış
  • "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 7. [sıfat] Eski, kullanılmış
  • "Çıkma jant."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü