Başında Ö olan 8 harfli 94 kelime var. Ö harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde Ö harfi olan kelimeler listesine ya da sonu Ö harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖZDENLİK

 1. [isim] Özden olma durumu
 2. Varlığı kendinden olma, kendi özüyle var olma durumu
  • "Tanrı'nın özdenliği."

ÖKSÜZLÜK

 1. [isim] Öksüz olma durumu
 2. Kimsesizlik
  • "Deminki öksüzlük hâlim birden, acayip bir merakla dayanılmaz bir tecessüs hissine dönmüştü." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

ÖRNEKLEM

 1. [isim] Bir araştırmada bütünü anlamak için bütünden seçilen araştırma tekniklerinin uygulanacağı grup

ÖLÇERMEK

 1. [-i] Sönmekte olan ateşi, lambayı canlandırmak

ÖLMÜŞLÜK

 1. [isim] Ölmüş olma durumu

ÖNLEYİCİ

 1. [sıfat] Önleme veya engel olmak amacıyla yapılmış
  • "Karışıklıkları önleyici girişimler."

ÖZENTİLİ

 1. [sıfat] Özenti ile yapılan

ÖĞÜTLEME

 1. [isim] Öğütlemek işi, nasihat

ÖÇLENMEK

 1. [-e] Öç beslemek, öç ile dolu duruma gelmek, hınç beslemek, kin duymak
  • "Karikatürünü piposuz çizdiği için bir karikatüriste öçlenen bir profesör tanırım." (Haldun Taner)

ÖRGÜTSÜZ

 1. [sıfat] Örgütlenmiş olmayan, teşkilatsız

ÖNCÜLLER

 1. [isim] Bir tasımda yargıya ulaştıran ilk iki önerme

ÖZÜMLEME

 1. [isim] Özümlemek işi, yapım, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
 2. Edinilmiş bilgileri kendi öz malı durumuna getirme

ÖTELENME

 1. [isim] Ötelenmek işi

ÖTÜCÜLÜK

 1. [isim] Ötücü olma durumu

ÖZENİLME

 1. [isim] Özenilmek işi

ÖRTTÜRME

 1. [isim] Öttürmek işi

ÖĞLEÜSTÜ

 1. [zarf] Öğleye yakın zamanda, öğleüzeri
  • "Öğleüstü güreş başladı." (Memduh Şevket Esendal)

ÖLDÜRMEK

 1. [-i] Bir canlının hayatına son vermek
  • "Öldüreceği, laf söyleteceği adamı diri diri fırına kor, gözünün önünde yakardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Bitkinin solarak kurumasına sebep olmak
  • "Susuzluktan çiçekleri öldürdü."
 3. Çok üzmek
  • "Ölüm bir eve girince sağ kalanları da biraz öldürüyor." (Peyami Safa)
 4. Aşırı yormak
 5. Boşuna geçmek
  • "Bütün bir günü öldürdük."
 6. Ölmesine yol açmak
  • "Bu adamı içki öldürdü."
 7. Sağlığını bozmak, rahatsızlık vermek
  • "Bu hava bizi öldürüyor."
 8. Yok olmasına, ortadan kalkmasına, azalmasına yol açmak
  • "Savaş birtakım sanayi kollarını öldürdü."
 9. Etkisini ve gücünü azaltmak
  • "Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın, kendini yaşarken öldürmüyor mu?" (Haldun Taner)
 10. Bazı şeylerin diriliğini, tazeliğini veya sertliğini gidermek
  • "Soğanı tuzla ezip öldürmek."

ÖĞRENMEK

 1. [-i] Bilgi edinmek
  • "Gerçi yeni nesil, eskiyi öğrenmekte bir fayda görmüyor ama ben gene de yazayım." (Burhan Felek)
 2. Bellemek
 3. [nsz] Yetenek, beceri kazanmak
  • "Her şeye dikkatli baktığı için öğrenmişti." (Refik Halit Karay)
 4. Haber almak
  • "Hüseyin, ayrılma kararını öğrenince tabancayı göğsüne dayamış, ateş etmiş." (Memduh Şevket Esendal)

ÖPTÜRMEK

 1. [-i] Öpme işini yaptırmak veya öpmesine izin vermek
  • "Onu karga tulumba edince yanıma getirdiler ve zorla ona elimi öptürdüler." (Osman Cemal Kaygılı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü