Başında Ö olan 5 harfli 63 kelime var. Ö harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde Ö harfi olan kelimeler listesine ya da sonu Ö harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖZSEL

 1. [sıfat] Öz ile ilgili

ÖLMÜŞ

 1. [sıfat] Ölen, ölü olan
  • "Avni Hurufi Efendi, iki ölmüş çocuk babası olan bu adama acıdı." (Memduh Şevket Esendal)

ÖZDEN

 1. [sıfat] Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
 2. İçten, candan, samimi
  • "Ama ne kadar özden, ne kadar inandırıcıydı bir bilseniz." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. [isim] Timüs

ÖRGEN

 1. [isim] Organ, uzuv

ÖZEME

 1. [isim] Özemek işi veya durumu

ÖZLEM

 1. [isim] Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
  • "Nasıl doysun, yılların özlemini gideriyor." (Atilla İlhan)
  • "Mustafa Kemal Paşa, özlemini çektiği bir yuvaya kavuşmuştur." (Haldun Taner)

ÖNDER

 1. [isim] Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef

ÖZBEK
...
ÖRÜCÜ

 1. [isim] Örme işi yapan kimse
 2. Kumaş ve örgülerdeki yırtıkları, delikleri onaran kimse veya bu işlerin yapıldığı yer
 3. Duvar yapan veya onaran kimse, yapı ustası

ÖKSÜZ

 1. Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
  • "Nihayet iki saat uzakta bir köyde öksüz bir kız bulundu." (Ömer Seyfettin)
 2. Kimsesiz
  • "Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "O güne kadar yalnızlığımı pek o kadar duymamıştım, birden öksüz kaldım." (Refik Halit Karay)

ÖRTÜŞ

 1. [isim] Örtme işi veya biçimi

ÖLÇÜN

 1. [sıfat] Standart

ÖZNEL

 1. [sıfat] Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, subjektif, nesnel karşıtı
  • "Bence bunu düşünelim ve ortaya çıkacak öznel davranışımızı içtenlikle dile getirelim." (Melih Cevdet Anday)

ÖNCÜL

 1. [isim] Bir çıkarımın öncüller kümesini oluşturan önermelerden herhangi biri, mukaddem
  • "Top top olmuş güzellerin sürüsü / Öncül olmuş çeker gider birisi." (Halk türküsü)
 2. Bir tasımda sonucu hazırlayan ilk iki önermeden her biri, mukaddem
 3. Bir bilimsel çalışmada işe koyulurken, araştırmaya konu edilmeksizin doğru sayılan önerme
 4. Kılavuz, öncü

ÖLÇÜŞ

 1. [isim] Ölçme işi veya biçimi

ÖNERİ

 1. [isim] Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
 2. İncelenmek için ileri sürülen şey, teklif

ÖĞREK

 1. [isim] At sürüsü

ÖRMEK

 1. [-i] İplik, yün, tel, saz vb.ni birbirine dolayarak işlemek veya tezgâhta dokumak
  • "Balık ağı örerken, ağları tamir ederken okur o!" (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Kumaşlardaki delikleri elde iplikle besleyerek kapatmak
  • "Paltonun sırtını güve yemişti de ben örmüştüm." (Burhan Felek)
 3. Saç, yele vb. şeylerin tellerini birkaç bölüme ayırıp birbirine geçirmek yolu ile dağınıklıktan kurtarmak
  • "Kız saçlarını örmüş."
 4. Duvar yapmak veya onarmak
  • "Bu duvarı iki günde ördüler."
 5. Estetik kaygıyla, duygulu biçimde bir güzelliği ortaya koymak
  • "Bu yeni zevke göre, şiir ve nesir örenler yok." (Yahya Kemal Beyatlı)
 6. Müzik, edebiyat vb.nde bir özelliği oluşturmak, ortaya koymak
  • "Yaşadıkça kendi kabuğunu yetiştiren sümüklü böcek gibi talihimizi biz kendimiz öreriz." (Abdülhak Şinasi Hisar)

ÖLGÜN

 1. [sıfat] Diriliği, canlılığı, tazeliği kalmamış, pörsümüş, solmuş
  • "Bataklıklardan henüz sazlar süzgün, nilüferler çürük, kurbağalar yorgun ve sular ölgün değildi." (Refik Halit Karay)
 2. Gücü azalmış, zayıflamış
  • "Canlı olmaya çalışan ölgün adımlarla kapağı odasına attı." (Haldun Taner)

ÖNLÜK

 1. [isim] Yemek yaparken giysinin önü kirlenmesin diye giyilen, boyundan askılı ve bele bağlanan örtü
  • "Önünde önlük bağlı, kırk yaşlarında kadar bir kadın geldi." (Memduh Şevket Esendal)
 2. İlköğretimin ilk beş yılında öğrencilerin giydiği bir örnek giysi
 3. Bir iş yaparken giysinin kirlenmesini önlemek için bele takılan veya giyilen örtü, giyecek
 4. Küçük çocuklara yemek yedirirken üstlerini korumak için boyunlarına bağlanan örtü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü