Sonunda Ç olan 2 harfli 5 kelime var. Ç harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde Ç harfi olan kelimeler listesine ya da başında Ç harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İÇ

 1. [isim] Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
  • "Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir." (Çetin Altan)
  • "Akşamları ikişer üçer kadeh içer, karşılıklı iç dökerdik." (Necati Cumalı)
  • "Hem parayı iç et, üstüne bir de söv, ha?" (Orhan Hançerlioğlu)
  • "Derin bir iç geçirişti ki ah çekişti denilebilir." (Refik Halit Karay)
 2. Oyuk şeylerin boşluğu
  • "Hafif hafif iç çekmeler, tek hıçkırıklar, konser hâlinde ağlamalar." (Halide Edip Adıvar)
  • "Cip hazır dedi. İnşallah süspansiyonu iyidir yoksa yollarda içimiz dışımıza çıkacak." (Refik Erduran)
  • "Gençtim, güzeldim, düzgüne, rastığa, janjanlı çoraba benim de içim gidiyordu." (Aka Gündüz)
  • "Sanki ağlayan ve en çok içi yanan o değildi." (Tarık Buğra)
 3. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta
  • "Tahtanın içi çürümüş."
  • "Ay içim eziliyor kızım... Uzatma çabuk söyle." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Bu bahçede insanın içini bayıltan hanımeli, gül ve salkım kokuları binbir ot kokusuna karışıyordu." (Halide Edip Adıvar)
 4. Nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne
 5. Ten ile dış giysiler arası
  • "Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum." (Erhan Bener)
 6. Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm
  • "Ekmek içi. Ceviz içi."
 7. Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım
 8. Mide, bağırsak, karın
  • "İçi bulanmak. İçi sürmek."
 9. Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri
  • "İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerde?" (Sait Faik Abasıyanık)
 10. Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan
  • "Yurt içi ulaşım. Şehir içi haberleşme. Aile içi ilişkiler."
 11. Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım
 12. [sıfat] Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan
  • "İç kapının perdesi yanlara doğru açıldı." (Peyami Safa)
 13. [sıfat] İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan
  • "İç dünyamız."
 14. Muhteva

 1. [sıfat] Yemek yemesi gereken, tok karşıtı
  • "Aç ne yemez, tok ne demez." (Divanü Lügati't-Türk)
  • "Fatma'nın yemek çantası olmasaydı, dün aç kalmıştım." (Falih Rıfkı Atay)
 2. [isim] Yiyecek bulamayan kimse
  • "Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Gözü doymaz, haris
  • "Ne aç adam."
 4. Çok istekli, hevesli
 5. [zarf] Karnı doymamış olarak
  • "Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense." (Orhan Kemal)

ÜÇ

 1. [isim] İkiden sonra gelen sayının adı
  • "Üç aşağı beş yukarı anlaştık sayılır." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bu sayıyı gösteren 3, III rakamlarının adı
 3. [sıfat] İkiden bir artık

 1. [isim] Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
  • "Bu resmin iki gözü bir makasın ucu ile oyulmuştu." (Aka Gündüz)
  • "Ucu bucağı görünmeyen okyanusların karanlık dalgaları üzerinde avare yüzen bir çöp gibi yalnız." (Peyami Safa)
  • "Ne yapalım, ucunda ölüm yok ya!" (Mahmut Yesari)
  • "Ömür boyu hiçbir işin ucundan tutmamış insanlar için bile bir yaşlılık fonu düzenlenmiş." (Haldun Taner)
 2. Bir şeyin baş veya son noktası
 3. Bir şeyin kenarı
  • "Kırk kişilik bir masanın bir ucunda, üç kişiyiz." (Refik Halit Karay)
 4. Bir uzaklığın son noktası
  • "İstikbal bu yolun ucundan bir güneş gibi doğuyor." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Günbegün artmada dert ile gamım / Uç verdi yaralar sıralandı gel." (Bayburtlu Zihni)
 5. Bir şeyin başı, tepesi
 6. [sıfat] Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, ekstrem
 7. Türk devletlerinde genellikle sınır boylarındaki eyalet ve sancak

ÖÇ

 1. [isim] Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
  • "Bunda da biraz öç, biraz nispet, biraz kurum arzusu vardır." (Aka Gündüz)
  • "Öç almak ister gibi konuşuyordu ama kime taş attığı belli olmuyordu." (Haldun Taner)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü