Başında Ç olan 4 harfli 35 kelime var. Ç harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde Ç harfi olan kelimeler listesine ya da sonu Ç harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇEÇE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İki kanatlılardan, insana uyku hastalığı aşılayan, sinekten büyük bir cins Güney Afrika böceği (Glossina)

ÇUCU

 1. [isim] Semerci

ÇIPA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Gemilerin dalgalara, akıntılara kapılarak yer değiştirmemesi için suya atılan, zincirle gemiye bağlı bulunan, ucu çengelli ağır demir araç, çipo, demir

ÇİLE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Zahmet, sıkıntı
  • "Dargınlık insanların bütün ömrünü dolduran bir çile, bir ezadır." (Refik Halit Karay)
  • "Âşıkın olmaz mı çile çekmesi / Çilenin olmaz mı boyun bükmesi." (Seyrani)
  • "Yirmi beş senedir Beykoz'daki o tekke gibi evde çile dolduruyorum." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Karşı taraftan konuşanın kolağası Mustafa Kemal oluşu hepsini çileden çıkarır." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem

ÇİNİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans
  • "Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda / Bize heyecan verir bir parça yeşil çini." (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 2. [sıfat] Sırlı ve süslü, pişmiş balçıktan yapılmış olan
  • "Çini sobayı gürültü etmemeye çalışarak yakardı." (Refik Halit Karay)

ÇAKI

 1. [isim] Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
  • "İki çocuk tahta saplı bir çakı ile kollarını çizdiler." (Ömer Seyfettin)
  • "Övünmek saymazsanız, çakı gibi topçu subayı oluyordum." (Refik Erduran)
 2. Denizçakısı

ÇAÇA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Ticaret gemilerinde eski ve usta gemici
 2. Genelev işleten kadın, abla, mama

ÇALI

 1. [isim] Böğürtlen, ahududu gibi küçük, dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bitki

ÇİNE
...
ÇERİ

 1. [isim] Asker

ÇABA

 1. [isim] Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor
  • "Yoksa başlı başına zafer, boşuna bir çaba olur." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Onu kurtarabilmek için olmayacak şeylere saldırmak derecesinde bir çaba gösteriyorsunuz." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Tehlikeyi anlamış olacak ki seçimlerde oylarını dağıtmamaya çaba harcıyordu." (Tarık Buğra)

ÇENE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad
  • "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu." (Halide Edip Adıvar)
  • "Komşu kadınlar akşam yemeğinden sonra onun etrafında toplanırlar, geç vakitlere kadar çene çalarlardı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Sabahtan akşama kadar uyukluyorsun, gece olunca çenen açılıyor." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Hasta aksırır gibi bir ses çıkardı. Döndü, baktı; -Ne istiyor?... dedi, ağa cevap vermedi. Çenesi atıyordu." (Ömer Seyfettin)
 2. Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri
 3. Çok konuşma huyu, gevezelik
  • "Sende de çene var ha!"
 4. Köşe

ÇATI

 1. [isim] Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
  • "Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü
 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer
 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu
 5. Barınılan, sığınılan yer
 6. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik
 7. Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi
 8. Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu
  • "Halit Ziya Uşaklıgil'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki sağlam çatıyı onunkilerde bulamazdınız." (Haldun Taner)
 9. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı

ÇITA

 1. [isim] Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta

ÇİFT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler)
  • "Harmanı biz dövelim, öküzleri biz çifte koşalım, tarlayı biz sürelim, siz yukarıda aşık atın." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [isim] Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş
  • "Kocası İtalyan, karısı Sırbistanlı olan bu çift ile araları pek iyi idi, ailece de görüşüyorlardı." (Refik Halit Karay)
 3. [isim] Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan
 4. [isim] Küçük maşa veya cımbız
  • "Kuyumcu çifti. Saatçi çifti."

ÇARK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
  • "Çarklar dönüyor, küçük çark büyüğünü döndürüyor." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar." (Halide Edip Adıvar)
  • "Küçük hizmetçi masanın öbür ucundan yarım sağa çark ederek elektrik düğmesine doğru döndü." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Herhangi bir askerî birliğin, biçimini ve düzenini bozmadan kanatlarından biri çevresinde dönerek yön değiştirmesi

ÇARE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
  • "Sonra aklına daha emin bir çare gelmiş gibi ters yüzü geri döndü." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Sıkboğaz etme çocuğum. Bir çaresine bakacağız. Ben annenle konuşurum.." (Mahmut Yesari)
 2. Tedavi yolu, deva

ÇIĞA

 1. [isim] Mersin balığının, yumurtasından havyar yapılan türü (Acipenser ruthenus)

ÇOĞU

 1. [zamir] Bir şeyin büyük bölümü
  • "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "İkinci defa düğünümüzden bahsettim: -Biraz daha sabret Sara dedi. Çoğu gitti azı kaldı." (Aka Gündüz)
 2. Çok kimse
  • "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

ÇIKI

 1. [isim] Çıkın
  • "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden." (Abbas Sayar )

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü