Sonunda EL olan 8 harfli 99 kelime var. EL ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde EL olan kelimeler listesine ya da başında EL olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

El, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MUHTEMEL

Gerçekleşmesi de gerçekleşmemesi de ihtimal dâhilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün: "Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir."- N. Ataç.

PERSONEL


1 . Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü.
2 . Devlet ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan, etkinliğe çeşitli görevleriyle katılan gerçek kişiler.

BELGESEL


1 . Belge niteliği taşıyan, dokümanter: "Televizyon spikeri bu belgesel yayın boyunca hayli vaaz verdi."- H. Taner.
2 . isim Belge niteliği taşıyan film veya televizyon programı.

EVRENSEL


1 . Evrenle ilgili.
2 . Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal: "Çağımızın evrensel bir yaşantısıdır yalnızlık, çünkü bütün insanlar yalnızdır."- S. Hilav.
3 . Dünya ölçüsünde, dünya çapında.

DÜŞÜNSEL

Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî: "Düşünsel düzeyini de bildiğine göre, öyle uzun boylu bir hazırlık yapması gerekmezdi."- T. Yücel.

TECİMSEL

Ticaret ile ilgili, ticarete ait: "Klasikleri sulandırarak okura ileten tecimsel yayınevleri acıklı serüveniyle kızı arasında özdeşlik kurmayı savsaklamaz."- S. İleri.

DEVİMSEL


1 . Devinim durumunda olan, hareki.
2 . felsefe Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren, dinamik.

MATMAZEL

Türkçede evlenmemiş Hristiyan kızlar için "bayan" sözü yerine kullanılan bir söz: "Matmazelin saçı başı birbirine karışmıştı."- S. F. Abasıyanık.

SEKSAPEL

Cinsel cazibe, cinsel çekicilik: "Öğürtü sahnesinde enfesti; hele yeni kocasından utanması şaheserdi, seksapelin ta kendisiydi."- R. H. Karay.

GİZEMSEL

Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik: "Bunlar tabuları, dinsel yasakları ve buyrukları içeren gizemsel inanç kurumlarıdır."- M. C. Anday.

SİMGESEL

Simge ile ilgili, sembolik: "Simgesel formülleri ile matematik, bilimler içinde en kurularından biri olarak biliniyordu."- H. Taner.

ŞARAPNEL

Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermisi: "Yere uzanınca tepesinde bir şarapnel patlamıştı."- Ö. Seyfettin.

GÜNEŞSEL


1 . Güneşe ilişkin, güneşle ilgili: "Güneşsel boylam."- .
2 . Güneşle birlikte doğan, güneşle birlikte batan (gök cismi).

FİZİKSEL


1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki: "Fiziksel imkânsızlık."- .

DÜZGÜSEL


1 . Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan, normatif.
2 . Belirlenmiş kalıplar içinde olan, normatif.

MÜSELSEL

Birbirine bağlı olan, art arda zincirleme olarak gelen: "Birbirini yaratan müselsel esprilerle söylüyordu."- P. Safa.

ZİHİNSEL

Zihinle ilgili, zihnî: "Tiyatro seyircisi, eğlence olarak zihinsel hazzı seçmiş bir seyirci türüdür."- A. Cemal.

ÖZDEKSEL

Maddi, tinsel karşıtı: "Adıyla sanıyla, tarihsel olayları özdeksel açıdan değerlendirmek demektir."- N. Cumalı.

MÜDELLEL

Kanıtlanmış, kanıtlı: "Mantıki söylenmiş, müdellel söylenmiş, her cihetten işi kesip atmıştı."- M. Ş. Esendal.

MADENSEL


1 . Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik: "Madensel bir renk."- .
2 . Madenden yapılmış.