Sonunda EL olan 8 harfli 76 kelime var. EL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde EL olan kelimeler listesine ya da başında EL olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

EL, LE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİREYSEL

 1. [sıfat] Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî

DÜŞÜNCEL

 1. [sıfat] Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan
 2. Yalnız düşünce ile kavranabilen

BÜTÜNSEL

 1. [sıfat] Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total

DİZGESEL

 1. [sıfat] Dizge ile ilgili, sistemli, sistematik

MÜDELLEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kanıtlanmış, kanıtlı
  • "Mantıki söylenmiş, müdellel söylenmiş, her cihetten işi kesip atmıştı." (Memduh Şevket Esendal)

KÜLTÜREL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kültüre ilişkin, kültürle ilgili

TEPKİSEL

 1. [sıfat] Tepkiyle ilgili, tepkiye ait

ÖZDEKSEL

 1. [sıfat] Maddi, tinsel karşıtı
  • "Adıyla sanıyla, tarihsel olayları özdeksel açıdan değerlendirmek demektir." (Necati Cumalı)

BÖLGESEL

 1. [sıfat] Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan

BETİMSEL

 1. [sıfat] Tasvirî
  • "Betimsel ilk çağ bilimlerinden çok uzaktayız." (Melih Cevdet Anday)

TARİHSEL

 1. [sıfat] Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihî

MADDESEL

 1. [sıfat] Madde ile ilgili, maddi
 2. Madde özelliğinde olan, maddi

SİMGESEL

 1. [sıfat] Sembolik
  • "Simgesel formülleri ile matematik, bilimler içinde en kurularından biri olarak biliniyordu." (Haldun Taner)

EVRENSEL

 1. Evrenle ilgili
 2. Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal
  • "Çağımızın evrensel bir yaşantısıdır yalnızlık, çünkü bütün insanlar yalnızdır." (Selâhattin Hilav)
 3. Dünya ölçüsünde, dünya çapında

SÜMÜKSEL

 1. [sıfat] Sümükle ilgili

DİRİKSEL

 1. [sıfat] Diri ile, canlı ile ilgili, canlılar üzerinde olan, diril

ÇÖZÜMSEL

 1. [sıfat] Çözümle ilgili, tahlilî, analitik

FİZİKSEL

 1. [sıfat] Fizikle ilgili olan
 2. Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki
  • "Fiziksel imkânsızlık."

GİZEMSEL

 1. [sıfat] Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
  • "Bunlar tabuları, dinsel yasakları ve buyrukları içeren gizemsel inanç kurumlarıdır." (Melih Cevdet Anday)

DENEYSEL

 1. [sıfat] Deneye başvurularak yapılan, deneyle olan, deneyle ilgili, deneyli, tecrübi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü