DENEYSEL (TDK)

Deneye başvurularak yapılan, deneyle olan, deneyle ilgili, deneyli, tecrübi, ampirik.

Deneysel kelimesi baş harfi D son harfi L olan bir kelime. Başında D sonunda L olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı D sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMPİR Nedir?

Fransa'da ve Avrupa'da yayılmış olan yapı, mobilya, giyim vb. üslubu.

AMPİRİK Nedir?


1 . Görgül.
2 . Deneysel: "Bunu sadece eğitim uzmanları değil, çocuk yetiştiren ana babalar da ampirik olarak bilirler."- H. Taner.

BAŞVURU Nedir?


1 . Başvurma işi, müracaat.
2 . Bilgi sahibi olmak için bir kaynağı kullanma, bilgiye ulaşma, referans: "Başvuru kitapları."- .

DENEY Nedir?


1 . Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe: "... kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz."- Anayasa.
2 . Deneyim, tecrübe: "Herkesin kendi deneyi ile bildiği bir gerçek vardır."- H. Taner.

DENEYLİ Nedir?

Deneysel.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TECRÜBİ Nedir?

Deneye dayanan, deneme ile ilgili, deneysel.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

D E E E L N S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Deneysel,

6 Harfli Kelimeler

Seneye,

5 Harfli Kelimeler

Deney, Desen, Elden, Neyse, Sedye, Selen,

4 Harfli Kelimeler

Elde, Ense, Esen, Lens, Sele, Sene, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Ede, Ley, Ney, Sel, Sen, Yel, Yen,

2 Harfli Kelimeler

De, El, En, Es, Ey, Le, Ne, Se, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.