BİREYSEL (TDK)

Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî.

Bireysel kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı B sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİREY Nedir?


1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

B E E L R S Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bireysel,

6 Harfli Kelimeler

Beliye, Bereli, Elbise, Eyerli, Yersel,

5 Harfli Kelimeler

Beril, Bilye, Birey, Biyel, Ebeli, Esire, Libre, Sebil, Seyir, Siyer, Yerel, Yerli,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Bere, Beri, Besi, Bile, Biye, Eril, Eser, Esir, Esre, Eyer, İbre, Lise, Reel, Reis, Reye, Sele, Sere, Seri, Yeis, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bey, Bir, Bre, Ebe, İle, İrs, İye, Leb, Ley, Lir, Rey, Sel, Ser, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Er, Es, Ey, İl, İs, Le, Re, Se, Si, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.