DİRİMSEL (TDK)

Hayatla ilgili veya hayata bağlı olan, dirimlik, hayati.

Dirimsel kelimesi baş harfi D son harfi L olan bir kelime. Başında D sonunda L olan kelimenin birinci harfi D , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı D sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

DİRİ Nedir?


1 . Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı: "Senin ölün değil, bana dirin lazım."- Ö. Seyfettin.
2 . Güçlü, zinde: "Diri bir adam."- .
3 . Solmamış, pörsümemiş: "Diri çiçek. Diri yaprak."- .
4 . Gereği kadar pişmemiş.

DİRİM Nedir?


1 . Hayat, yaşam: "Ölüm, burada, bir sanatçının büyüsüyle yeniden dirime dönüşüyor."- S. İleri.
2 . Yaşama gücü.

DİRİMLİ Nedir?

Hayatı olan (canlı).

DİRİMLİK Nedir?


1 . Hayat, yaşam, sağlık.
2 . Mal mülk, gelir.
3 . sıfat Hayatla ilgili, dirimsel.

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

HAYATİ Nedir?


1 . Hayatla ilgili.
2 . mecaz Büyük önem taşıyan, önemli: "Sanat ve kültürü canlandıracak önlemleri almayı hayati bir ödev sayıyorlar."- H. Taner.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

D E L M R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dirimsel, Sildirme,

7 Harfli Kelimeler

Demirli, Demirsi, Dirilme, Resimli,

6 Harfli Kelimeler

Demiri, Derili, Edimli, Serili,

5 Harfli Kelimeler

Demir, Demli, Dilim, Dilme, Dilsi, Diril, Dirim, İleri, İslim, Lemis, Lider, Mersi, Milis, Misel, Misil, Remil, Resim, Resmi, Rimel, Sedir, Selim, Serim, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deri, Ders, Dimi, Diri, Edim, Elim, Emir, Eril, Erim, Esim, Esir, İdil, İlim, İlme, İmdi, İris, İsim, İsli, Lime, Lise, Meri, Mide, Midi, Reis, Remi, Seri, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Edi, İde, İle, İri, İrs, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sel, Sem, Ser, Sim,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, Er, Es, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.