Sonunda EL olan 6 harfli 48 kelime var. EL ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde EL olan kelimeler listesine ya da başında EL olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

E L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

El, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GERDEL


1 . Süt vb. şeyler koymaya, hayvanlara yem vermeye yarayan kova biçiminde tahta veya deriden kap.
2 . denizcilik Gemilerde temizlik işlerinde kullanılan, saç veya pirinç çemberli tahta kova.

PASTEL


1 . Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi: "Duvarda Nadir'in pastelle yapılmış çerçevesiz bir portresi."- P. Safa.
2 . Böyle kalemlerle yapılan resim.
3 . sıfat Soluk (renk).

NESNEL


1 . Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
2 . mecaz Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif.
3 . felsefe Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

DANTEL

Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene: "Gözlerini açıp Maviş Hanımı elinde tığ, pencerenin önüne oturmuş, sabırla dantel örüyor görmüyor mu?"- A. İlhan.

CETVEL


1 . Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik.
2 . Liste, çizelge: "O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı."- Ö. Seyfettin.

HEYKEL

Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu, statü: "Harabenin ortasında bir Afrodit heykeli bulunduğunu hayal meyal hatırlıyor."- R. H. Karay.

ANOFEL

Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis): "Fakat anlaşılıyordu ki mikroplu anofel sineğinden, benden olduğu gibi kaçamamıştı."- R. N. Güntekin.

GÜNCEL

Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel: "Güncel olaylar, yorumlarla şaşılacak bir özdeşlik, bir uyum gösterir."- N. Cumalı.

PUTREL

Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş, bağlama: "Demir putreli bir bal mumu gibi bir vuruşta eritiveriyordu."- S. F. Abasıyanık.

FLANEL

Keten ve yünden dokunan kumaş: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

TEMBEL


1 . İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç: "Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar."- A. Ş. Hisar.
2 . tıp (***) Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ): "Galiba karaciğeri de tembel."- H. Taner.

DÜŞSEL

Düş ile ilgili, hayalî: "Gökteki düşsel melekler gerçek olsalar bile onlar hiç yeni bir şey doğuramazdı."- Halikarnas Balıkçısı.

TENSEL

Tene ait, cinsel: "Daha çok tensel ihtirasa açık olan bu evlilik başlangıçta mutluluk getirir."- S. İleri.

KARTEL

Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, genellikle kazanma veya başka kuruluşlara karşı tutunabilme vb. amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği. kartel (II) isim, denizcilik Fransızca cartel Gemilerde içlerine içme suyu konulan, ortası basık, küçük fıçı.

KENGEL

Bileşikgillerden, yaprakları dikenli yabani bir bitki (Cynara cardunculus).

GELGEL


1 . Albeni, alım, çekicilik.
2 . Başa takılan elmas veya altın iğne.

VARGEL

Herhangi bir makinenin bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası.

ÇEKMEL

Yüksek dallardaki meyveleri toplamakta kullanılan ucu çatallı sopa.

PERGEL

Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç, yayçizer.

PARSEL

İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası.