FORMEL (TDK)


1 . Biçimsel.
2 . Resmî.

Formel kelimesi baş harfi F son harfi L olan bir kelime. Başında F sonunda L olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi L . Başı F sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİÇİMSEL Nedir?

Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel.

E F L M O R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Formel,

4 Harfli Kelimeler

Efor, Flor, Form,

3 Harfli Kelimeler

Fel, Fer, Fol, Lef, Lor, Mor, Ole, Rol, Rom,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Fe, Le, Me, Of, Ol, Om, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.