CİNSEL (TDK)

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

Cinsel kelimesi baş harfi C son harfi L olan bir kelime. Başında C sonunda L olan kelimenin birinci harfi C , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi E , altıncı harfi L . Başı C sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİNS Nedir?


1 . Tür, çeşit: "Portakal, turunç cinsinden bir meyvedir."- .
2 . Aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu: "Bizim operetlerimiz cinsinden bir sürü halk tiyatroları var."- H. Taner.
3 . Soy, kök, asıl: "Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.
4 . sıfat, argo Garip, tuhaf.
5 . Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu.
6 . sıfat Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan: "Derler ki cins kediler bu çirkinliği gizlemek için tenha yerlerde ölmeye giderlermiş."- P. Safa.

CİNSİYET Nedir?

İnsan, hayvan ve bitkilerde erkek, dişi bireylere üremede ayrı ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaratılış, eşey, cinslik, °seks.

EŞEY Nedir?


1 . Cinsiyet.
2 . hayvan bilimi Bir organizmanın dişi veya erkek olarak sınıflandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakter topluluğu.

EŞEYSEL Nedir?

Cinsel.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

SEKS Nedir?


1 . Cinsiyet.
2 . Cinsel ilişkide bulunma.

SEKSÜEL Nedir?

Cinsel.

C E L N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Cinsel,

5 Harfli Kelimeler

Nesil, Nicel, Sinle,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cins, Elci, Enli, Esin, İnce, Lens, Lice, Lise, Neci, Nesi, Nice, Seci, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Cin, İle, Sel, Sen, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Es, İl, İn, İs, Le, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.